Pýtame sa poslancov MsZ

Február 2012 / Prečítané 1200 krát
   V minulom čísle sme začali uverejňovať odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri otázky.
   V tomto čísle sme tieto otázky položili ďalším dvom poslancom.


 
Ing. Ján Čech, zástupca primátora, poslanec za volebný obvod č. IV


1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?

- Za jednu z priorít považujem vyriešenie parkovania na sídlisku Starý dvor. Situácia s parkoviskami je tam veľmi zlá, obyvatelia sídliska, hlavne na Gorkého a Puškinovej ulici sú odkázaní parkovať tam kde nájdu voľnú plochu, na trávnikoch i na verejnej zeleni.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Osobný kontakt a pravidelné stretnutia s občanmi považujem za veľmi prospešné, najrýchlejšie a k spokojnosti všetkých. Takto možno riešiť každodenné problémy, ktoré sa
vyskytujú a znepríjemňujú život obyvateľov volebného obvodu i mesta.

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

- Jednoznačne občanom nášho mesta chýba cestný obchvat. Vybudovanie obchvatu už nie je problém len našich občanov, ale aj občanov celého regiónu. Chcem veriť tomu, že nová vláda, ktorá vzíde z blížiacich sa parlamentných volieb, bude tento problém riešiť a nebude sa k našim občanom správať v tejto oblasti tak macošsky ako tomu bolo doteraz.
 Ing. Pavel Alexy, PhD., poslanec za volebný obvod č. III

1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?

- Sídlisko Sever tvorí podstatnú časť môjho volebného obvodu, avšak nie je to len sídlisko Sever. Tak ako celý Pezinok aj táto časť mesta trpí nedostatkom parkovacích miest, v niektorých častiach zlým stavom komunikácií (cesty, chodníky). Niektoré časti trpia absenciou obchvatu Pezinka. V zlom technickom stave sú naše školy, najmä ZŠ Na bielenisku potrebuje veľmi naliehavo opraviť vonkajší plášť budovy, ale aj rekonštrukciu vnútorných priestorov. V mnohých častiach je potrebné vysporiadať sa s drobnou kriminalitou. V tomto roku sa bude zriaďovať na Severe kamerový systém. Potrebná je aj celková revitalizácia zelene a oddychových zón. Aj v tomto smere sa vyvíjajú aktivity na získanie financií z mimomestských zdrojov práve pre sídlisko Sever.
   A dalo by sa hovoriť o ďalších problémoch, ktoré treba riešiť.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Myslím, že veľmi dobre fungujú poslanecké dni, ktoré bývajú každú prvú stredu v mesiaci, kedy majú občania možnosť prísť na MsÚ, kde v miestnosti č. 19 nájdu poslancov, ktorí s nimi prediskutujú problémy, ktoré ich trápia. Rozpis, kto z poslancov práve v danú stredu je k dispozícii, bol uverejnený v minulom čísle Pezinčana. Okrem toho sú na internete zverejnené naše e-mailové adresy a telefónne čísla, takže občania sa kedykoľvek môžu na nás obrátiť či už so žiadosťou o informáciu alebo pomoc pri riešení konkrétnych problémov.

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

- Myslím, že obchvat Pezinka a s tým súvisiaca dopravná situácia sa stala už notoricky opakujúcou sa témou. Čiastočné riešenie pre zlepšenie dopravy je projekt dopravného terminálu, avšak bez účinného odklonenia tranzitu bude Pezinok čím ďalej tým viac trpieť stále sa zvyšujúcim dopravným zaťažením. Chýba toho samozrejme viac, ale toto je snáď to najpálčivejšie.
 
(r)