Tri otázky primátorovi

Február 2012 / Prečítané 1741 krát
   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Na rokovaní zastupiteľstva ste sa zaoberali aj návrhom na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v Grinave, ktoré je nevyhnutné pre budovanie kanalizácie v tejto časti mesta. S akým výsledkom?

- Už dva roky sa snažíme identifikovať vlastníkov a vysporiadať pozemky v Grinave. Zmluvy s vlastníkmi sú nevyhnutné pre začatie prác, ktoré budú v réžii Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Zmlúv treba ešte uzavrieť okolo 475, doteraz máme vybavených asi 130. Mnohé pozemky však dodnes nie sú prededené alebo sa ťažko identifikujú aktuálni vlastníci. V zastupiteľstve bol návrh, aby sa konanie urýchlilo a aby všetky tieto práce robila súkromná firma. Po zložitých rokovaniach sme dostali ponuky na viac ako 200 tisíc eur. To je pre nás neprijateľné, preto poslanci rozhodli, že mesto prijme do pracovného pomeru právnika, ktorý sa bude venovať len tejto agende. Tým výrazne ušetríme, no je samozrejmé,že sa zároveň termín vysporiadania posunie.

l Do redakcie sme dostali opakovane otázku týkajúcu sa hádzanárskeho ihriska v Zámockom parku. Je aktuálna práve teraz, po revitalizácii parku. Spustnutý štadión tiež tento priestor výrazne špatí...

- Mal som niekoľko rokovaní so zástupcami hádzanárskeho oddielu, ktorý je majiteľom areálu. Ponúkol som im možnosť odkúpenia tohto areálu do majetku mesta s tým, že mesto zlikviduje súčasnú stavbu, rozšíri park, susedné detské ihrisko a prípadne vybuduje hraciu plochu pre väčšie deti. Hádzanárom sme ponúkli aj mestský pozemok na vybudovanie haly. Zatiaľ sme sa nedohodli, pretože cena je pre nás príliš vysoká. Majitelia ihriska požiadali o zmenu územného plánu, aby tu bola možnosť stavať. Rozhodné slovo musia povedať poslanci. Ja osobne som proti akejkoľvek výstavbe a opakovane som svoj názor aj verejne deklaroval.

l Nedávno zaznela požiadavka poslanca Mariána Šipoša na zverejňovanie všetkých materiálov ešte pred rokovaním zastupiteľstva. Bude mesto tieto materiály zverejňovať?

- Pán poslanec si asi nepozrel webovú stránku mesta, pretože všetky materiály boli aj v minulosti zverejnené. V minulom roku chýbali len dva, jeden z mimoriadneho zasadnutia a druhý pre technické príčiny. Mesto Pezinok patrí k najtransparentnejším na Slovensku v prístupe k všetkým informáciám. Hovoria o tom nielen prieskumy, ale aj každodenná prax. Nemáme čo tajiť, ani čo skrývať. Sme radi, že to tak je a chceme informovanosť občanov ešte viac rozširovať a skvalitňovať. Napríklad sa veľmi osvedčil môj návrh, aby počet členov komisií nebol sedem, ako do roku 2010, ale aby boli otvorené pre každého, kto sa chce angažovať v prospech mesta. Má to minimálne dve výhody, a to, že neobmedzený počet občanov je informovaných o zásadných problémoch mesta a ich riešení a na druhej strane občania vidia, čomu sa venujú nimi volení poslanci. K informovanosti výrazne prispieva aj váš časopis a pezinská televízia. Odmietam preto nezmyselné tvrdenia, že ide o neobjektívne média preto, že nemajú redakčnú radu. Obidve médiá dávajú dostatočný priestor komukoľvek na polemiku alebo poukazovanie na negatívne javy. Dnes a ani v budúcnosti tu však nebude priestor na presadzovanie straníckych alebo skupinových záujmov či manipulovanie verejnej mienky. Tak to robia tí, ktorí sa skrývajú za anonymitu diskusných fór a facebooku a ktorí napíšu akýkoľvek výmysel a hlúposť bez toho, aby pripustili iný názor alebo zisťovali pravdivosť svojich tvrdení.
 
(r)

Ohodnoťte článok: