Stanovisko Podniku bytových služieb k článku A. Vilima

Február 2012 / Prečítané 1808 krát
   Dôrazne sa ohradzujeme proti tvrdeniam Andreja Vilima, ktoré uverejnil na diskusnom fóre Pezinok otvorene, vo veci nájmu tepelného hospodárstva v článku „O čom sa v Pezinčanovi nepíše“. Celý článok, no najmä veta: „Rozbehnutý vlak do stanice prenájmu zdá sa, že vopred pripravenému záujemcovi ide ďalej a zráža všetko, čo mu stojí v ceste,“ je hrubým zavádzaním verejnosti a urážkou práce Dozornej rady a Podniku bytových služieb, s. r. o., ktorí intenzívne už niekoľko mesiacov pripravujú podklady pre verejné obstarávanie nájmu a rekonštrukcie tepelného hospodárstva.
   Autor poukazuje na to, že neprebehla verejná diskusia a prerokovanie s občanmi o nájme tepelného hospodárstva. Analýza stavu TH bola spracovaná, rekonštrukciu a nájom odporučila Dozorná rada, podmienky nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo. Ostatné materiály neboli zverejnené len preto, že samotné verejné obstarávanie ešte nebolo schválené MsZ. Považujeme preto vyjadrenia A. Vilima o vopred pripravenom záujemcovi za manipuláciu, ktorou chce navodiť vo verejnosti dojem netransparentnosti a korupčného konania. Rozhodujúce slovo vo výbere spoločnosti bude mať Mestské zastupiteľstvo.
   Na margo tvrdení o nevýhodnosti prenájmu tepelného hospodárstva pre občana uvádzame: Žiadny výrobca a dodávateľ tepla si nemôže cenu určiť bez prísneho posúdenia a vydania súhlasu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Neúmerné zvýšenie ceny by bolo tiež v neprospech výrobcu a dodávateľa tepla, pretože ktorejkoľvek bytovke nič nebráni sa odpojiť a prevádzkovať vlastnú kotolňu. Aj to je dôkaz, že A. Vilim danej problematike nielenže nerozumie, ale aj občanov Pezinka klame, keď hovorí, že na nájom a rekonštrukciu TH občania doplatia.
   PBS zváži primerané právne kroky proti A. Vilimovi za jeho nepravdivé vyjadrenie, ktoré poškodzuje aj dobré meno Dozornej rady a znevažuje bezplatne vykonávanú prácu jej členov v prospech riešenia problémov TH v Pezinku. Vyzývame preto Andreja Vilima, aby sa verejne ospravedlnil.

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta a konateľ PBS, s.r.o.
 

Ohodnoťte článok: