Desiate rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Február 2012 / Prečítané 1598 krát
   Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 14. februára sa venovalo okrem iného aj komunikačnej stratégii mesta a koncepcii rozvoja cestovného ruchu. Dôležitým bodom bolo aj schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, ktoré budú slúžiť rozvoju športu, kultúry a sociálnej pomoci. Najviac peňazí – 80 tisíc eur ide na šport, na kultúru ide 15 tisíc a na sociálne programy 5 tisíc eur. Vyhodnotená bola aj činnosť Útvaru hlavnej kontrolórky a vybavovanie sťažností a petícií.
   Jedným z bodov rokovania bolo aj vyhodnotenie práce komisií, ktoré si zvolilo Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom rokovaní v roku 2011. Za minulý rok najlepšiu (stopercentnú) účasť spomedzi poslancov mali vo svojich komisiách Miloš Andel, Juraj Pátek, Kvetoslava Štrbová, Juraj Čech, Martin Dulaj, Božena Mizerová, Pavel Alexy, Adam Solga, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský a František Féder. Najslabšiu účasť mali Richard Demovič (33 percent) a Marián Šipoš (12,5 percent).
   Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj prevodmi nehnuteľností, informáciami z činnosti MsÚ a ÚHK. Na záver si niektorí poslanci prezreli bývanie našich rómskych spoluobčanov v Glejovke.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: