Konanie Súdneho dvora EU bude pokračovať 29. marca

Február 2012 / Prečítané 1050 krát
   V minulom čísle Pezinčana sme informovali, že kauza skládky odpadov v Novej jame bola prerokovaná na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Advokátska spoločnosť G. Lehnert, k.s, ktorá zastupuje mesto Pezinok, nám oznámila, že prejudiciálne konanie bude pokračovať prednesením návrhu generálneho advokáta vo vyššie uvedenej veci. Toto konanie sa uskutoční 29. marca. Návrh generálneho advokáta môže ovplyvniť rozhodnutie Veľkej komory.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: