Riešenie novej cesty na Muškáte

Február 2012 / Prečítané 1879 krát
   S cieľom odľahčiť vnútroblokovú dopravu na sídlisku Muškát II. a III. začalo mesto riešiť dopravné prepojenie zo sídliska Muškát vyústením na cestu II/503 (Malacká cesta) a vybudovanie kruhového objazdu. Za týmto účelom sa uskutočnilo stretnutie na MsÚ v Pezinku i na oddelení dopravy BSK. Hlavnou úlohou bolo nájsť optimálne riešenie, ktoré by dopravu zo sídliska Muškát odklonilo smerom von zo sídliska. Predbežne bolo vybrané riešenie prepojenia vnútroblokových komunikácií na starú Trnavskú cestu s vyústením do nového kruhového objazdu za viaduktom smerom na Babu. Toto riešenie odporučil aj dopravný inžinier OO PZ SR. Ďalším krokom bude vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre realizáciu. Na vybudovaní cesty sa bude podieľať aj spoločnosť Stavoimpex, ktorá na sídlisku stavia bytové domy.
 
(ra)