Rokovanie o dopravnom generele a obchvate

Február 2012 / Prečítané 1812 krát
   Prerokovanie riešenia Dopravného generelu Bratislavského kraja a Územného plánu BSK, ktorého súčasťou je aj obchvat troch miest nášho okresu, sa uskutočnilo 18. januára aj za účasti primátorov a starostov nášho okresu.
   Okrem iného sme sa tu dozvedeli, že Pezinok by mal mať v roku 2025 viac ako 29 tisíc obyvateľov. V intenzite novopostavených bytov bude Pezinok a Pezinský okres v tej dobe na poslednom mieste, pretože rozvoj Bratislavy pôjde hlavne smerom na juh a čiastočne na Záhorie.
   V súvislosti s prípravou III. vzletovej a pristávacej dráhy upozornil primátor Pezinka na už dnes rušivý vplyv hluku lietadiel nad Grinavou, a to najmä v noci, keďže práve tade vedie vzdušný koridor.
   Pokračovaním tohto pracovného stretnutia bolo rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 16. februára. Zúčastnili sa ho primátori Svätého Jura, Pezinka a Modry, vicežupan BSK Martin Berta a zástupcovia ministerstva na čele s generálnym riaditeľom Jánom Kovalčíkom. Informovali sa o stave projekčných prác na príprave obchvatu a konzultovali možnosť preklasifikovania cesty do takej kategórie, aby sa stala štátnou cestou a následne by sa vytvorila možnosť jej vybudovania a financovania štátom. Primátori sa dohodli, že budú čakať zhruba 6 mesiacov na Svätý Jur, ktorý si musí dať vypracovať vyhľadávaciu štúdiu a trasu cesty vo svojom katastri. Potom si dajú mestá spoločne vypracovať posúdenie vplyvov na životné prostredie.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: