Spoločenská kronika

Január 2012 / Prečítané 2587 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Tomáš Klochan  1.12.
Martina Marková  2.12.
Matúš Tichý  3.12.
Alexandra Nevlahová  5.12.
Emma Rigaňová  7.12.
Dominik Hanták  9.12.
Daniel Lapčak  10.12.
Patrik Baláž  10.12.
Natália Hlušková  10.12.
Hana Pastuchová  12.12.
Maxin Babka  19.12.
Marek Petráš  19.12.
Paul Hlavačka  20.12.
Oskar Jakub Ivaničko  21.12.
Michal Jedinák  21.12.
Soňa Procházková  21.12.
Romana Ščesná  21.12.
Jakub Maslík  24.12.
Sofia Černáková  28.12.
Hubert Topolecký  29.12.
Mária Katlovská  3.1.
Ema Kotesová  3.1.
Filip Hríbik  11.1.
Gréta Ratuzká  12.1.
Liam Juráš  13.1.
Martin Német  15.1.
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Rudof Baxa  73 r.
Vladimír Gloznek  61 r.
Jakub Polák  92 r.
Ján Fehér  80 r.
Veronika Nevedelová  77 r.
Mária Petrovičová  94 r.
Anna Tumová  78 r.
Peter Valka  52 r.
Michal Matolek  81 r.
Anna Sandtnerová  74 r.
Mária Valachová  81 r.
Ondrej Guštafík  28 r.
Marian Hricko  71 r.
Helena Kabátová  92 r.
Anna Hreusová  73 r.
Viliam Šaškovič  67 r.
Ing. Peter Zhorelický  44 r.
Pavel Čuntala  67 r.
Vojtech Miko  61 r.
Pavlína Pilková  67 r.
Štefan Jančo  60 r.
 
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Anna Kaňová  2.1.
Ing. Milan Krajčovič  2.1.
Alžbeta Nagyová  2.1.
Otília Ďurmeková  4.1.
Ľudmila Gödöleová  5.1.
Jiří Šavara  6.1.
Walter Bunčák  12. 1.
Jozefína Hradská  15.1.
Cecília Vavrová  16.1.
Mikuláš Wáczlav  16.1.
Gabriela Fischerová  18.1.
Anna Tyahurová  21.1.
František Nestarec  22.1.
Antonín Jedlička  23.1.
Anna Satková  27.1.
Jarmila Jirková  27.1.
Pavol Kemencei  31.3.
Rudolf Koník  31.1.
75-roční
Rudolf Kinder  1.1.
Eva Slováková  4.1.
Valéria Košťálová  7.1.
Anna Matoušková  14.1.
Anna Hrašnová  14.1.
Jozefína Gruberová  15.1.
Ing. Gabriel Brocka  21.1.
Zoltán Molnár  22.1.
80-roční
Irena Šebeňová  1.1.
Mária Karlová  9.1.
Jaroslav Nunvář  9.1.
Anna Majtánová  13.1.
Mária Dupalová  15.1.
Bohumil Šimonovič  18.1.
Ing. Milan Koleják  24.1.
85-ročná
Mária Hudáková
 20.1.
90-ročná
Zuzana Wittgrúberová
 30.1.
91-roční
Rudolf Turanský
 16.1.
Helena Gašparová
 19.1.

92-ročná
Júlia Vicenová
 22.1.
93-roční
Ján Ďuriš
 21.1.
Ružena Kamanová
 27.1.
95-ročný
Jozef Singhoffer
 4.1.

99-ročná
Janka Pepichová
 14.1.

Ohodnoťte článok: