Je kultúry dosť alebo málo?

Január 2012 / Prečítané 1568 krát
   Ak by sa v decembri, ale možno aj v priebehu celého roka , podávali prihlášky na Hlavné mesto kultúry, tak by sa Pezinok pokojne mohol prihlásiť. Boli také dni, že v priebehu niekoľkých málo hodín boli štyri kultúrne podujatia, ako napr. 9. decembra, keď boli otvorené výstavy Kataríny Vavrovej v dvoch galériách, v Evanjelickom kostole prebiehal koncert ZUŠ a v Malokarpatskej knižnici bolo uvedenie knihy domáceho autora Miroslava Schlesingera. Takýto scenár sa zopakoval aj po iné dni. V predvianočnom čase bolo napríklad päť koncertov, dve divadelné predstavenia, tri vernisáže. Vyšli štyri knihy pezinských autorov, okrem iných aj Výkladový slovník pezinčiny od Laja Slimáka. Drvivá väčšina podujatí bola s podporou mesta.
   Tieto riadky však nepíšem kvôli štatistike, ale preto, že znova počujem alebo čítam, že sa v Pezinku na poli kultúry a umenia „nič nedeje“. Prirodzene, píšu a kritizujú hlavne tí, ktorí možno ani na jednom zo spomínaných podujatí neboli. Pre nich to totiž nie je dosť „vysoká“ kultúra alebo práve tá ich „parketa “. Zabúdajú, že kultúra a umenie je oblasť, v ktorej si to „svoje“ chcú a majú nájsť všetci občania, teda rovnako milovníci avantgardy ako aj klasiky. A je to , samozrejme, aj o peniazoch. Je napríklad veľmi ťažké robiť koncert kapely, na ktorú príde dvadsať ľudí, len preto, že je to niekoho obľúbená kapela. Honorár totiž musíte zaplatiť ako keby bola plná sála. Preto sa pýtam: Koľkí z týchto kritikov sa zúčastnili, napr. vynikajúceho októbrového Festivalu autorskej slovenskej tvorby a to už nemohla byť naň lepšia reklama ako bola tá, ktorú urobili organizátori?
   Iste ani blízkosť Bratislavy s jej obrovskou ponukou podujatí nepomáha väčšej návštevnosti domácich podujatí. Nepovažujem však dnešnú kritiku za oprávnenú aj preto, že prišla v čase, keď iné mestá svoje „kulturáky“ zatvárajú, predávajú alebo z nich robia tržnice. Bolo by tiež treba napísať niekoľko slov o pezinskom kine a amfiteátri, ktoré sú vysoko hodnotené aj v rámci Slovenska.
   Preto si dovolím na adresu kritikov len toľko: Čo tak urobiť si vlastný zoznam, koľko tých podujatí ste podporili svojou návštevou alebo dokonca pomáhali organizovať?
   Hlavní organizátori kultúrnych podujatí, teda mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum sa ale nebránia žiadnej kritike, diskusii ani podnetom či dobrým nápadom. Viac ako tých, čo nad všetkým ohŕňajú nos, si však vážim tých, ktorí robia vlastné podujatia a projekty, často aj bez pomoci mesta a jeho peňazí. Osobne tak vnímam aktivity napr. Musicmania u Švarca so skvelými koncertami alebo činnosť mladých filmárov alebo fotografov, folklórnych a speváckych súborov, či kapiel a divadelníkov.
 
Oliver Solga

Ohodnoťte článok: