Predstavujeme stálu expozíciu Mestského múzea

Január 2012 / Prečítané 1494 krát
Plastiky   Mestské múzeum vzniklo ako organizácia zriadená Mestom v roku 2002 a svoju činnosť zahájilo v marci 2003. Podnetom pre založenie inštitúcie boli zistenia pamiatkového a archeologického výskumu Starej radnice, ktorá sa stala sídlom nového múzea. K nim sa pridali nové poznatky na poli archeológie, množiace sa práve v čase zakladania múzea. Na archeológiu nadviazalo múzeum od začiatku svojho pôsobenia a po niekoľkých sezónach výskumov, realizovaných v spolupráci a pod odbornou garanciou Archeologického múzea SNM v Bratislave postavilo práve na archeológii svoju stálu expozíciu. Táto je rozdelená na tri časti, umiestnené v samostatných miestnostiach. Každá miestnosť približuje jednu skupinu výskumov, ktorých spoločným znakom je skúmané obdobie a územie. V prvej miestnosti získa návštevník informácie o výsledkoch skúmaní územia Pezinka – Grinavy, blízkeho Slovenského Grobu a Pezinka – Lazárne. Výskumy tejto oblasti priniesli materiál a informácie o pravekom osídlení, predovšetkým o období neskorej doby kamennej – eneolitu. Zvyšky kamenných nástrojov, pracovných pomôcok, keramiky približujú život pred viac ako 5 000 rokmi.
Plastiky: medveď, hlava, prasa   Mimoriadne vzácnou je zbierka drobných figúrok - pravekých hlinených plastík. Patrí sem predovšetkým antropomorfná plastika silne štylizovanej ženskej postavy, nájdená počas výskumu v Slovenskom Grobe. Prevažná väčšina plastík a ich fragmentov pochádza z obdobia eneolitu, kedy na našom území existovala tzv. bolerázska skupina bádenskej kultúry. Najcennejšou súčasťou zbierky je ojedinelé vyhotovenie ľudskej tváre, atypické pre spomínanú kultúru. Ostatné plastiky patria do skupiny zoomorfných - hlinených figúrok s podobou rôznych zvierat. Niekoľko viac či menej štylizovaných prasiatok je dokladom domestikácie (udomácňovania) tohto zvieraťa ľuďmi už pred 5000 rokmi. Plastika medveďa, poškodená pravdepodobne úmyselne jej tvorcom je zasa prejavom kultu, ktorý spočíval v rituálnom zabití zvieraťa pred samotným lovom. Do skupiny vzácnych predmetov môžeme zaradiť aj fragmenty tzv. kultových vozíkov, charakteristických práve pre obdobie bádenskej kultúry, ktorých nálezy sú pomerne ojedinelé.
Hlinené plastiky sú malými veľkými umeleckými dielami a zároveň odrazom vnútorného sveta pravekého človeka. Súvisia predovšetkým s kultom, náboženskými predstavami, uctievaním božstiev, prírody a jej sily. Treba ešte doplniť, že nezriedka je časť z nich interpretované aj ako detské hračky. A predstava pravekého človeka, vyrábajúceho drobnosť pre svojho potomka je mimoriadne sympatická, nemyslíte?
 
(pp, pw)

Ohodnoťte článok: