Nadácia REVIA podporila ďalšie projekty

Január 2012 / Prečítané 1713 krát
   Grantová komisia nadácie REVIA na záver roka 2011 podporila ďalšie nápady obyvateľov Pezinka, Modry a okolitých obcí.
   V tomto grantovom kole pomohla ôsmim rozmanitým myšlienkam, na realizáciu ktorých vyčlenila rovných 2000 eur.
   Jedným z podporených nápadov je komunitná aktivita občanov mestskej časti Grinava, ktorí sa rozhodli zveľaďovať svoje okolie, podporiť medziľudské vzťahy realizovaním rôznych podujatí pre všetky vekové kategórie. Centrum pre rodinu v Pezinku zasa pripomenulo deťom a mládeži tradíciu adventu a jeho zvyklostí. Vo svojom úspešnom projekte „ Bez bariér “ pokračuje občianske združenie 5P, ktoré za dva roky postupne odstraňuje v Pezinku miesta, ktoré spôsobujú problém ľuďom na vozíčku. Basketbalový klub v Pezinku zastrešujúci činnosť chlapčenského aj dievčenského družstva môže aj s podporou nadácie REVIA trénovať trikrát do týždňa v telocvični na ZŠ Fándlyho. Vďaka výkladovému slovníku pezinčiny s DVD z pera Ľudovíta Slimáka sa zachovajú výrazové prostriedky tohto nárečia aj pre budúce generácie. Pani Františka Čechová zasa doplnila svoju monografiu „ Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov Pezinka “ a plánuje jej vydanie v slovenskom aj anglickom jazyku.
   Nadácia tiež podporila rozšírenie ponuky kníh v knižnici na Dubovej a Modranskému Združeniu záchrany cirkevných pamiatok prispela na záchranu najstaršej sakrálnej stavby v meste (Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne).
   Ak vás tieto myšlienky a nápady oslovili a už teraz viete, ako by ste podporili, zveľadili či zviditeľnili svojimi aktivitami svoje okolie v tomto roku, kontaktujte nás. Viac informácií nájdete na stránke www.revia.sk
   Tešíme sa na vaše nápady.
 
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
 

Ohodnoťte článok: