Malokarpatská komunitná nadácia REVIA 15 rokov v našom regióne

Január 2012 / Prečítané 1559 krát
   V našom Malokarpatskom regióne už 15 rokov pôsobí nadácia REVIA. Je to mimovládna nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa riadi zákonom o nadáciách č. 34/2002 Z. z. a v zmysle zákona nadačnou listinou. Spolupracuje s 22 samosprávami v regióne od Vajnor až po Trnavu, za dobu existencie podporila grantmi 758 projektov v sume 220 601 eur. Celkove spolu s projektmi podľa želania darcov pomohla Malokarpatskému regiónu takmer 600 tis. eurami.
   „Nadácia REVIA pätnásť rokov povzbudzuje obyvateľov Malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné, k vzájomnej pomoci. Aj malý skutok či zmena každý deň môže časom prerásť do väčšej pomoci a veľkých zmien. Dobré skutky odrážajú našu úctu k druhým. Všetko, čo urobíme pre druhých, sa nám vráti,“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.
Nedávno nadácia Revia dostala ocenenie svojej práce prostredníctvom projektu Park hrania a oddychu v Modre. Tento projekt nadácia Revia nominovala do súťaže Dobrovoľnícky projekt roka. Akcia bola pod záštitou ministra vnútra Daniela Lipšica a ministra školstva SR Eugena Jurzycu. Všetky práce hodnotila nezávislá komisia. Projekt Park hrania a oddychu v Modre získal ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka.