Vedomostné previerky mestských policajtov

Január 2012 / Prečítané 1685 krát
   Policajná služba vrátane činnosti mestskej polície je službou občanom. Preto najdôležitejšou požiadavkou pri jej výkone a vykonávaní zákrokov je rešpektovanie osobnosti občanov, úcty, cti, ich vážnosti a dôstojnosti. Z etického hľadiska je dôležité, aby mestský policajt uplatňoval v tejto činnosti individuálny prístup k ľuďom, aby pri zákroku prispôsobil svoje konanie a vystupovanie tomu, s kým a prečo koná. Musí si byť vedomý, že má právomoc nielen zasahovať, ale že má súčasne zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia a následky konania.
Snahou vedenia mestskej polície je preto neustála pofesionalizácia osobnosti policajta. Okrem odbornej služobnej prípravy (previerky fyzickej zdatnosti, telesná a strelecká príprava) každoročne príslušníci Mestskej polície v Pezinku podstupujú aj ďalšie previerky. Začiatkom minulého mesiaca absolvovali i vedomostné previerky. Vedomosti sa preverovali formou ústnych odpovedí na otázky policajného, správneho a trestného práva, ako aj z oblasti taktiky vykonávania služobných zákrokov a policajnej etiky.
   Podobne ako nedávne previerky v odbornej služobnej príprave, aj vedomostné dokazujú, že mestskí policajti pristupujú k svojej práci zodpovedne. Ich znalosti sú stále na profesionálnej úrovni, rovnako ako v oblasti teoretickej a praktických zručností.
    Komplexné previerky môžeme preto hodnotiť na výbornú. Mestská polícia Pezinok zabezpečuje pre naše mesto a obyvateľov naďalej kvalitné služby po stránke bezpečnosti, poriadku i prevencie kriminality.
 
kpt. JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník MsP
 

Ohodnoťte článok: