Bienále plastiky malého formátu

Január 2012 / Prečítané 2924 krát
Kurátor Roman Popelár na otvorení výstavy.   V budove na Kollárovej ul. č. 20 sa uskutočnila v dňoch 16. 12. 2011 - 22. 1. 2012 výstava BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK 2011. Kurátorom výstavy bol Roman Popelár. Vystavovalo dvanásť autorov: Andrej Csillag, Pavol Dubina, Martina Matúšová Zimanová, Peter Meszároš, Igor Ondruš, Ivan Patúc, Martin Pokorný, Dana Schubert, Róbert Szittay, Martin Ščepka, Michal Šuda a Danica Tyková.
   Výstava priamo nadväzovala na projekt Bienále plastiky malého formátu Pezinok z roku 2007 (kurátorka Ľuba Belohradská, odborný garant prof. Jozef Jankovič, akad. sochár). Po vynútenej prestávke, spôsobenej hlavne finančnou krízou, sa podujatie konalo po štyroch rokoch opäť, aj keď v Michal Šuda, Pocta karieristovi, bronz.redukovanej podobe, za podstatne skromnejších podmienok, so štvrtinovou účasťou autorov a jemnou kurátorskou modifikáciou projektu. Tá spočívala v konfrontácii medzi sochou v klasickom materiáli (kovy, kameň), sochou v tzv. pracovných materiáloch (sadra, laminát, epoxid) a nechýbala ani experimentálna poloha komorného objektu. Výber bol zúžený na výtvarníkov pochádzajúcich z Bratislavy a okolia, predovšetkým zo Záhoria a z južného Slovenska.
   V roku 2007 existovala vízia podchytenia aktívnych autorov v oblasti sochárskeho média, ktorí absolvovali odbor na slovenských vysokých školách s umeleckým zameraním po roku 1990. Vízia pokračovala postupným rozširovaním prehliadky o nových absolventov, prípadne o starších sochárov.
   Tentoraz na projekte participovali výlučne absolventi VŠVU z rokov 1997 - 2009. Ide teda o výtvarníkov, ktorí sa v prvej dekáde 21. storočia komorným formátom sochy alebo reliéfu aktívne zaoberali, resp. do dnešných dní sa mu popri inej tvorbe aktívne venujú.
   Výstava bude od 2. februára reinštalovaná v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Výstava potrvá do 29.februára 2012. 
 
(vm)

Ohodnoťte článok: