Detský čin roka 2011

Január 2012 / Prečítané 2084 krát
Žiaci zo ZŠ Fándlyho získali 1. miesto
 
   Celoslovenský projekt Detský čin roka oslovuje mladých ľudí od roku 1999. Za tento čas sa doň zapojilo 1 080 382 detí. Cieľom projektu je motivovať deti k humánnemu konaniu a vytváraniu pozitívnych hodnôt.
   V tomto roku napísalo o svojich dobrých skutkoch 8451 detí. Expertná skupina dospelých vybrala z nich 30 nominácií a zaslala do škôl s výzvou, aby deti podporili v detskej porote tie
dobré skutky, ktoré považujú zo svojho hľadiska za najcennejšie. V detskej porote hlasovalo 114 481 detí. Z ich hlasovania vzišli ocenenia v šiestich kategóriách.   Medzi nominovanými v kategórii Dobrý nápad bol aj príbeh, ktorý zaslali žiaci 2. A triedy s pani učiteľkou Janou Virgovičovou zo Základnej školy Fándlyho v Pezinku. Detská porota mu prisúdila 1. miesto. O svojom príbehu napísali:
   „My sme žiaci 2. A triedy zo ZŠ v Pezinku. Rozhodli sme sa, že vám napíšeme o jednom dobrom nápade. Náš spolužiak Adam nám raz v triede rozprával o tom, že jeho babka sa stará o psíkov a mačičky. Vlastní útulok, v ktorom sú choré a týrané zvieratká. Niektoré sú ranené, nemajú labku alebo prišli o oko. Už ich nikto nechce. Potrebujú starostlivosť, lieky, krmivo... Bez pomoci by zomreli. Všetci sme dali hlavy dokopy – Adamova babka, mamina, pani učiteľka i celá trieda. A vymysleli sme toto: na hodine výtvarnej výchovy sme namaľovali obrázky psíkov a mačičiek. Potom nám už pomáhali dospeláci. Obrázky sme umiestnili na internete a rozbehla sa aukcia. Každý, kto chcel, si mohol obrázky vydražiť. A podarila sa nám úžasná vec. Pre útulok Stanica Nádej v Malom Záluží sme vyzbierali 330 eur. Z týchto peňazí bola zakúpená nová voliéra pre psov. Ale čo je ešte úžasnejšie, dozvedeli sme sa, že náš nápad zaujal aj iné útulky na Slovensku. Tiež plánujú osloviť deti a školy. Tak im držíme palce, nech sa im to podarí tak ako nám. Sme veľmi radi, že sme pomohli bezmocným a slabším a dúfame, že náš nápad bude pomáhať i naďalej “.
   Hlasovaním v detskej porote podporili deti svojich rovesníkov a zároveň urobili dobrý skutok, ktorým pomohli deťom v núdzi. Každý hlas symbolicky prispieva na získanie domácich spotrebičov, ktoré venuje spoločnosť Whirpool Slovakia. Dobrým skutkom deti pomohli aj
svojej škole. Každá škola, ktorej žiak bol ocenený, získava školské potreby v hodnote 500 eur.
„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale čo urobil pre druhých! “ 
 
PaeDr. Jana Virgovičová

Ohodnoťte článok: