Školy sa zapojili do regionálnej súťaže v zbere papiera

Január 2012 / Prečítané 1734 krát
Výlet loďou po Baťovom kanáli v Skalici.   Vlani v júni sa skončil 1. ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera a lepenky, ktorú vyhlásila a organizovala spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Ligy sa mohla zúčastniť ktorákoľvek základná škola a osemročné gymnázium v malokarpatskom regióne. Súťažilo sa v zbere papiera a kartónových obalov (lepenky) počas celého školského roku 2010/2011 v dvoch kategóriách:
Kategória A – množstvo vyzbieraného papiera a lepenky v prepočte na jedného žiaka
Kategória B – celkovo vyzbierané množstvo papiera a lepenky
Odmenou pre všetky školy boli finančné prostriedky za vyzbierané druhotné suroviny ako aj bonusy pre víťazov či už vo forme finančných odmien alebo vo forme organizovaného výletu pre 45 žiakov a učiteľov do Skalice a výlet loďou po Baťovom kanáli.
   Veľmi nás potešil záujem všetkých zúčastnených škôl ako aj odozva na túto súťaž. Mnohé školy privítali našu ligu vzhľadom na ich snahu o environmentálnu výchovu žiakov. Do súťaže sa celkovo zapojilo 22 škôl z okresov Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky a Trnava, ktoré spolu vyzbierali takmer 500 ton papiera a lepenky.
   V kategórii A boli najúspešnejšie tieto školy: 1. ZŠ Doľany, 2. ZŠ Viničné, 3. ZŠ Kuchyňa, 4. ZŠ Jabloňové, 5. ZŠ Kupeckého Pezinok. V kategórii B boli najúspešnejšie: 1. ZŠ Kupeckého Pezinok, 2. ZŠ Ľudovíta Štúra Modra, 3. ZŠ Tbiliská Bratislava, 4. ZŠ Pankúchova Bratislava, 5. ZŠ Fándlyho Pezinok.
   V tomto školskom roku 2011/ 2012 prebieha už 2. ročník ligy, do ktorej sa nám prihlásilo 26 škôl z malokarpatského regiónu. Aj tento rok sa súťaží o zaujímavé finančné prostriedky a bonusy. Najlepšia škola v kategórii B získa zaujímavý výlet pre 45 žiakov a učiteľov do Dobšinského rozprávkového sveta – HABAKUKY.
   Veľmi nás teší, že aj naša spoločnosť mohla prispieť k environmentálnej výchove a pripraviť žiakom zaujímavú súťaž. Zúčastneným školám ďakujeme, výhercom prvého ročníka blahoželáme a všetkým školám v novom ročníku držíme palce.
 
Ing. Tomáš Schabjuk, Marius Pedersen, a.s.

Ohodnoťte článok: