Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 10. 3. 2012

Január 2012 / Prečítané 1223 krát
   Na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnia sa v sobotu 10. marca 2012 voľby do Národnej rady SR v termíne 10. 3. 2012 (sobota). Primátor mesta Pezinok podľa § 12 odst. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR vytvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinok takto:

A) Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť - Mestský úrad, Radničné nám. 7
(l. posch., č. dv. 19)
Ulice: Bratislavská 1- 87 a 2 - 102, Jesenského, Za Koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna

Volebný okrsok č.2
Volebná miestnosť - Denné centrum (Klub dôchodcov) Kollárova 1

Ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č.3
Volebná miestnosť - Gymnázium, Senecká 2

Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť - Autoškola Maťus,
Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)Ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť - Materská škola, Záhradná 34

Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č.6
Volebná miestnosť - Materská škola, gen. Pekníka 2

Ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F. P. Drobiševa

Volebný okrsok č.7
Volebná miestnosť - Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95

Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Dona Sandtnera

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť - Materská škola, Svätoplukova 51

Ulice: L. Novomeského

Volebný okrsok č.9
Volebná miestnosť - Základná škola, Kupeckého 74

Ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č.10
Volebná miestnosť - Základná škola, Na bielenisku 2

Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť - Základná škola, Na bielenisku 2

Ulice: Svätoplukova 6 - 51

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť - Materská škola, Vajanského 16

Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť - Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44

Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť - Školský klub, Fándlyho 11

Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť - Stredná odborná škola, Komenského 27

Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť - Materská škola, Bystrická 1

Ulice: Bystrická, Bratislavská 108 - 130

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť - Základná škola, Orešie 2

Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková

B) Čas konania volieb:

Voľby sa budú konať dňa 10. 3. 2012 od 7.00 do 22. 00 hod.

C) Upozornenie pre voličov

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám č.7, v kancelárii č. P9 (prízemie). Všetky zmeny je možné vykonať do 8. marca 2012 do 16.00 hod. Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Preukazovanie totožnosti
   Podľa volebného zákona NR SR má právo voliť každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku a má trvalý pobyt v Pezinku. Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.
 
(msú)
 

Ohodnoťte článok: