Pýtame sa poslancov MsZ

Január 2012 / Prečítané 1386 krát
Ing. MILOŠ ANDEL, zástupca primátora, poslanec za volebný obvod č. III

1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?

- Zameriam sa na to, aby mesto Pezinok bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu mestských školských zariadení na sídlisku Sever, na vybudovanie parkovísk ako aj na vylepšenie oddychových zón v tejto časti mesta.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Najdôležitejšie sú stretnutia a verejné zhromaždenia, tak ako to bolo napr. pri príprave konceptu nového územného plánu. Osvedčili sa aj stretnutia k jednotlivým riešeniam, ktoré mesto zamýšľa urobiť ešte pred ich realizáciou s dostatočným časom na pripomienkovanie zo strany občanov.

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

- Osobne si myslím, že Pezinku najviac chýba obchvat mesta, ktorý by odklonil automobilovú dopravu z centra. Výrazne by sme tým zlepšili aj kvalitu bývania a životného prostredia.
 
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: