Poslanecké dni v tomto roku

Január 2012 / Prečítané 1454 krát
   Poslanecké dni v roku 2012 sa budú konať každú prvú stredu v mesiaci. Občanom budú
k dispozícii dvojice poslancov v tomto poradí:
   február – P. Alexy, D. Bauerová,
   marec – Z. Čaputová, Juraj Čech,
   apríl – R. Demovič, M. Dulaj,
   máj – F. Féder, G. Guštafík,
   jún – J. Chynoranský, E. Jurčíková,
   júl – M. Král, B. Mizerová,
   august – J. Pátek, M. Pátek,
   september A. Solga, M. Šipoš,
   október – K. Štrbová, K. Vladová,
   november – P. Wittgrúber, M. Andel, december – Ján Čech, O. Solga.
 
   Na Cajle budú poslanecké dni každú prvú stredu v mesiaci v Dennom centre. K dispozícii budú poslanci L. Čech a V. Tahotná, v Grinave v Integrovanom klube to budú M. Grell a D. Šmahovský.
   Obraciame sa na občanov Pezinka, aby využívali tieto možnosti stretávania sa s poslancami, ktorí sú pripravení registrovať a riešiť ich problémy spolu so zastupiteľstvom a vedením mesta.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: