Tri otázky primátorovi

Január 2012 / Prečítané 1714 krát
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Začínajúci rok sa často označuje ako rok ekonomickej a dlhovej krízy, ktorá bude mať dopady aj na samosprávy a na každého z nás. Ako sa k tejto situácii stavia vedenie mesta?

- Som rád, že sa konečne začína v súvislosti s ekonomickou krízou stále častejšie a intenzívnejšie hovoriť najmä ako o kríze morálky. Morálna kríza je možno oveľa vážnejšia a nebezpečnejšia ako tá ekonomická. Konečne si priznávame, že je to
všetko aj výsledkom bezbrehého liberalizmu a domnelej slobody jednotlivca, ktorého individualizmus a egoizmus je nadradený životne dôležitým potrebám spoločenstva, a to spoločenstva rovnako rodinného ako aj mestského či národného. Práve preto v tejto dobe sa treba orientovať a upnúť na svojich blízkych, na občiansku spolupatričnosť, pomoc, spoluprácu a solidaritu. Napĺňať tento program konkrétnymi činmi bude v tomto roku úlohou vedenia mesta aj jeho obyvateľov.

l Mestá už koncom roku ohlásili zvyšovanie poplatkov za vývoz odpadu a z daní nehnuteľností, niekde aj o 10 i viac percent. Čo môžeme očakávať v Pezinku?

- Rozhodli sme sa, že zatiaľ nepôjdeme cestou zaťažovania občanov zvyšovaním daní a poplatkov. Tento rok sme vyhlásili za rok nielen šetrenia, ale aj stabilizácie. Nevylučujem však, že v budúcnosti, ak bude kríza pokračovať, nebudeme musieť aj my urobiť nepopulárne, ale dôležité opatrenia, akými sú zvyšovanie daní pre fyzické i právnické osoby. Chceme však využiť tento rok na dôkladnú analýzu nutnosti a dopadov takýchto opatrení na občanov Pezinka. Ak to bude potrebné, treba o týchto opatreniach hovoriť dopredu a pravdivo.

l V súvislosti so zbúraním starého domu na Záhradnej a Mladoboleslavskej ulice, o čom píšeme aj na inom mieste, sa vyskytli invektívy na vašu adresu, že ste dovolili tento dom zbúrať...

- Neviem, či má zmysel odpovedať na invektívy, výmysly a hlúposti napríklad pánovi Andrejovi Vilímovi, ktorý uverejnil na diskusnom fóre článok pod názvom Terminátor Solga? V jeho prípade to však nie je nič nové ani mimoriadne. Len nedávno ma spolu s jeho blízkym spolupracovníkom kritizovali za prenájom tepelného hospodárstva napriek tomu, že nemali žiadne relevantné informácie. Mimochodom, dotyčný signatár výzvy a poslanec MsZ sa verejne ospravedlnil za svoj podpis pod petíciu a dištancoval sa od jeho obsahu. Za desať rokov „primátorovania“ som nedal zbúrať, na rozdiel od mojich predchodcov, ani jeden pamiatkový objekt! Práve naopak, inicioval som ich opravy či dokonca kúpu pre mesto. Každý, kto bol v ostatných desaťročiach v tom dome vie, že bol už vtedy v dezolátnom stave. Aj preto Mestské zastupiteľstvo v roku 2005 schválilo predaj. Tento dom nebol z architektonického hľadiska ničím mimoriadny, možno len vonkajšou fasádou. Preto ani nebol v súpise pamiatok. Neviem si predstaviť, že by ho mesto s veľkými nákladmi dalo zrekonštruovať a čomu by slúžil? Podobne ako bývalé kino Zora, ktoré patrilo pezinskej r.k. farnosti. Tá ho v dezolátnom stave získala v reštitúcii a neskôr predala. Nový majiteľ tam chce postaviť bytovku Tiež sa pýtam, kto a za čo by zrekonštruoval staré kino, a čomu by slúžilo, keď máme nové, moderné? Kto by zaplatil prevádzku a energie budovy, aj keby ju majiteľ prenajal hoci len za korunu? Také pokusy tu už v minulosti boli a všetky stroskotali. Chápem však, že tieto budovy dotvárajú kolorit starého Pezinka, aj mne budú chýbať. Sentiment a spomienky však nestačia na to, aby zachránili budovu, ktorá je v dezolátnom stave, staticky narušená a zavlhnutá. Nikomu nechcem upierať právo vyjadrovať sa k týmto budovám, chce to však vždy v prvom rade dostatok informácií, akceptovanie názoru odborníkov a zvažovanie reálneho stavu, nie len si beztrestne „kopnúť“, vymýšľať si a urážal primátora, ako to robí opakovane pán Vilím.
 
(r)