Mimoriadne zastupiteľstvo

Január 2012 / Prečítané 1605 krát
   Vo štvrtok 12. januára sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Na programe malo jediný bod a to návrh na podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu mesta Pezinok. Už v minulom čísle Pezinčana sme informovali, že mesto získalo z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v prvej etape 23 600 eur. MsZ túto žiadosť schválilo. V bode Rôzne zaznelo zo strany poslancov a primátora niekoľko interpelácií a aktuálnych informácií. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: