Rokovanie s ministrom o rozvojových projektoch

Január 2012 / Prečítané 1226 krát
   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon pozval 16. januára na rokovanie predsedu BSK, primátora Bratislavy a primátorov Malaciek, Pezinka a Senca. Mesto Pezinok zastupoval primátor Oliver Solga. Dôvodom stretnutia bolo prerokovanie spoločného postupu pri Projekte integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO). Tento projekt by znamenal pre naše mesto rekonštrukciu dvoch základných škôl, materskej školy, sociálnych zariadení, vybudovanie detského ihriska, ale aj nové chodníky a parkoviská. Keďže projekt musí byť územne ohraničený, bolo vybrané sídlisko Sever, ktoré jediné spĺňa požadované kritériá. Mesto môže získať príspevok vo výške 1,7 milióna eur, predpokladá sa päť percentné spolufinancovanie z rozpočtu mesta. Vypracovaný projekt a žiadosť bude mesto predkladať do konca júna tohto roku. Druhým bodom stretnutia bolo vyhodnotenie súčasného stavu schvaľovania a budovania Terminálu integrovanej dopravy, Pezinčanom známy ako revitalizácia priestoru pred železničnou stanicou. Podmienky získania financií splnil len Pezinok a Senec. Obidve mestá teraz začnú proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Malackám sa požadované kritériá nepodarilo splniť. Treťou témou stretnutia bola informácia o prípravách na novú výzvu Informatizácie spoločnosti, čo by pre Pezinok mohlo znamenať zisk 1 milióna eur na zavedenie nových informačných technológií a služieb občanom. V praxi by to znamenalo, že občania budú môcť platiť napr. daň z nehnuteľností elektronicky bez toho aby museli chodiť na úrad. Samozrejme, využitie tohto spôsobu komunikácie a získavania informácií je veľmi rozsiahle. Na záver rokovania na ministerstve sa uskutočnila tlačová beseda. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: