Spoločenská kronika

December 2011 / Prečítané 2986 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Tobiáš Martin Benka  27.10.
Adam Čech  29.10.
Elizabeth Březíková  2.11.
Timea Šefčíková  3.11.
Marcel Metes  6.11.
Gabriela Vlachovičová  10.11.
Hana Hrdá  11.11.
Marek Zabadal  11.11.
Linda Vargová  13.11.
Jakub Gúčik  14.11.
Tamara Ančicová  16.11.
Šimon Bacúšan  16.11.
Alex Ježík  18.11.
Marína Kraková  18.11.
Matúš Baďura  23.11.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Martin Záhumenský  Mgr. Miroslava Sandtnerová
Ing. Pavol Slaný  Ing. Erika Szárazová
Roland Rogánský  Iveta Plšková
Peter Kvasňovský  Marta Juhásová
Michal Cehlárik  Silvia Ryšková
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Jakubová  86 r.
MUDr. Tatiana Jamnická  67 r.
Gabriela Somorovská  39 r.
Alojz Janečka  80 r.
Ing. Ján Sládkovič 57 r.
Ján Štolc  62 r.
Helena Žilinská  81 r.
Jozef Baďura  76 r.
Soňa Palanová  66 r.
Martina Palkovičová  32 r.
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Elena Zimková  1.12.
František Malovec  3.12.
Helena Strezenická  5.12.
Oľga Krištofičová  8.12.
Štefánia Mandová  11.12.
Karol Štellár  12.12.
Anna Valachovičová  14.12.
Jozef Kostka  15.12.
Oľga Demovičová  25.12.
Štefánia Kormanová  26.12.
75-roční
Mária Šindlerová  3.12.
Marta Guštafíková  4.12.
Štefánia Andelová  6.12.
Eva Hyrossová  15.12.
Júlia Juráková  21.12.
Vladimír Gottschall  24.12.
Mária Bilová  26.12.
Terézia Jajcayová  27.12.
80-roční
Alžbeta Mackovich  2.12.
Alica Andóová  3.12.
Jozef Hanúsek  7.12.
Ing. Ernest Valentovič CSc  8.12.
Stanislav Kulička  16.12.
Emília Ifčicová  20.12.
Genoféfa Ježiková  20.12.
Ing. Anton Urban  23.12.
85-roční
Ján Hujčík  1.12.
Mária Kellermanová  7.12.
Viktória Melišíková  7.12.
Michal Ondrovič  9.12.
Veronika Horváthová  12.12.
Jozef Šmahovský  15.12.
Mária Vlková  27.12.
90-roční
Viktória Sláviková  23.12.
Ondrej Skovajsa  28.12.

91-roční
Ján Péter  4.12.
Helena Kilhofová  11.12.
93-ročné
Helena Venghová  4.12.
Mária Krasňanská  7.12.
Marta Čechová  26.12.
93-ročná
Mária Petrovičová
 1.12.

Ohodnoťte článok: