Blahoželáme

December 2011 / Prečítané 1418 krát
Dňa 28. 12. sa dožíva krásnych 90 rokov
Ondrej - Macej SKOVAJSA.
Aj touto cestou mu želáme veľa zdravia. Dcéry s rodinami.
 
 
Dňa 26. 12. 2011 sa dožíva krásneho životného jubilea
Štefánia KORMANOVÁ.
Pri Tvojom krásnom 70. výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbuší a radosť nám vchádza do duší. Ži dlho medzi nami, kým Teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie Ti praje manžel, dcéra a syn s rodinami.

Ohodnoťte článok: