Kniha Branislava Chovana

December 2011 / Prečítané 1317 krát
   Branislav Chovan, absolvent Filozofickej fakulty UK, je autorom novej knihy Na krížnych cestách svätého Urbánka. V niekoľkých kapitolách sa v nej venuje aj Pezinku, Cajle a Grinave, najmä ich histórii, erbom a zápisom z kroník.
 
(ra)