Kalendár podujatí na I. štvrťrok 2012

December 2011 / Prečítané 2354 krát
JANUÁR

 6.1. – Mestské trojkráľové orientačné preteky – 13. ročník . Centrum mesta. Organizátor: MUDr. Pavol Poláček, tel. 0908 930 360, Klub orientačného behu Sokol Pezinok, www.sokolpezinok.sk
 15.1. – Novoročný koncert. Dom kultúry. Kontakt: Pezinské kultúrne centrum, Ing. Ingrid Noskovičová, 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 17.1. – Odsúdení na špionáž – beseda s regionálnym autorom Artúrom Soldánom o jeho knihe pre študentov a verejnosť. Malokarpatská knižnica. Kontakt: V. Šikulová, O. Rybecká 033/ 641 2315, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk
 18.1. – Šitý šperk z korálikov – tvorivé popoludnie pre deti a mládež. Epicentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 19.- 21.1. – ITF Slovakiatour 2012 – Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu , prezentácia mesta Pezinok. Výstavisko Incheba Bratislava. Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, MsU Pezinok, 033/ 6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
 21.1. – Ples vinárov. Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Dipl.Ing. František Slezák CSc., 033/64051 55, evirs@evirs.sk, QUICK Production SK
 21.1. – Rozprávková sobota – Epicentrum – Centrum voľného času. Kontakt: 033/641 2020, epicetrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.sk
 21.1. – Ahoj rozprávka – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontant: 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
 27.1. – Disco pre násťročných. Centrum voľného času v Zámockom parku. Kontakt: tel. 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 27.1. – Ples Gymnázia Pezinok. Dom kultúry. Kontakt: RNDr. Alžbeta Vodová, 033/641 3639, e-mail: riaditel@gymsenpk.edu.sk
 29.1. o 15.00 hod. – Poupratujme si v skrini – novoročná burza rôzneho sortimentu. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/ 640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
 
 FEBRUÁR
 
 3.2. – Prázdninová študovňa pre školákov. Centrum voľného času v Zámockom parku. Kontakt: 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 4.2. – Ples podnikateľov. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Emanuel Noga, Klub podnikateľov mesta Pezinok, tel. 0907 987 296
 7.2. – Prezentácia knihy Striptíz za účasti mladej slovenskej autorky Mirky Abelovej. Malokarpatská knižnica – pre študentov a verejnosť. Kontakt: V. Šikulová, O. Rybecká, 033/641 2315, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk
 10.2. – Benefičný ples Farnosti Pezinok - 18. ročník tradičného podujatia. Dom kultúry. Kontakt: František Féder, 0905 342 261, fff@rsb.sk
 12.2. o 15.00 hod. – Valentínske srdiečkovanie. Výroba srdiečok z papiera, kvetov a hliny. Schaubmarov mlyn. Kontakt: 0911 334 552, 033/ 640 4035, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
 12.2. – Ahoj rozprávka – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 16.2. – Tvorivé popoludnie pre deti a mládež. CVČ v Zámockom parku. Kontakt: tel. 33/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 17.2. – Európa v škole, komisia. CVČ v Zámockom parku. Kontakt: tel. 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 18.2. – Pezinské vínne pivnice – 3. ročník degustácie najlepších vín z Pezinka a okolia. Otvorené pivnice. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala PhD., Mgr. Ľubomír Janečka, 033/641 2057, e-mail: muzeumpezinok@nextra.sk, www.muzeumpezinok.sk
 18.2. – Veľká cena Pezinka – Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Pitoňák, Ingrid Noskovičová, 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 20.2. – Malé, ale milé – divadelné predstavenie. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 20. - 24. 2. – Jarný prímestský tábor. CVČ v Zámockom parku. Kontakt: 033/6412020, epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
 21.2. – Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu. Garant: MVDr. Peter Weiss, Peter Ronec, Klub sprievodcov mesta Pezinok. Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk
 22.2. – Osobnosť Pezinka. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www. kcpezinok.sk
 26.2. – Rozprávkový karneval pre deti. Dom kultúry. Kontakt: CVČ – 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 28.2. – Pochovávanie basy – FS Obstrléze a Únia žien Slovenska. Dom kultúry. Kontakt: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 
 
 MAREC
 
 2.-3.3. – Pezinský plavecký maratón – 7. ročník 24 hodinovej NONSTOP plaveckej štafety. Mestská plaváreň Pezinok. Kontakt: Mestský podnik služieb, Ing. Miroslav Lošonský, 0905 222 096, e-mail: miroslav.losonsky@mpspezinok.sk, MsÚ Pezinok, Mgr. Peter Vlasák 033/ 6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
 8.3. – Divadelné predstavenie. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Pitoňák, Ing. Noskovičová, PKC, 033/ 641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezino.sk
 9.3. – Európa v škole – slávnostné vyhodnotenie súťaže. CVČ Zámocký park. Kontakt: tel. 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 14.3. – Plstenie – drobné ozdoby z ovčieho rúna. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež. CVČ Zámocký park. Kontakt: 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 15.3. – Najmenší festival detí MŠ. Dom kultúry. Kontakt: 033/ 641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 15. - 17.3. – Otvorenie štúdia Slovenskej vinárskej akadémie Pezinok. Kontakt: Dipl. Ing. František Slezák,CSc., 033/640 51 55, evirs@evirs.sk
 16.3. – Tvorivé dielne pre deti. CVČ Zámocký park. Kontakt: 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 16.3. – Koncert pre deti. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 17.3. – RYTMIA – prehliadka moderných tancov. Dom kultúry. Kontakt: CVČ – 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.sng.org
 18.3. o 15.00 hod. – Zahráme vám rozprávku – divadelné predstavenie v podaní súborov zo ZUŠ a divadelných krúžkov. Schaubmarov mlyn. Kontakt: 0911 334 552, 033/640 4035, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
 18.3. – Ahoj rozprávka – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 18.3. – Jarný folkový salón (J. Stivín). Dom kultúry. Kontakt: 033/641 3949 kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 22.3. – Vynášanie Moreny – oslava jari. Kontant: 033/641 2020, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 24.3.– Otvorené majstrovstvá okresu vo volenom mariáši – 7. ročník. Dom kultúry. Kontakt: Ing. T. Pitoňák a J. Chrapko, tel. 0905 716 825
 26.3. – Výročná schôdza Jednoty dôchodcov. Dom kultúry. Kontakt: Eva Zouzalíková, MO JDS, 033/641 3414.
 26. - 31. 3. – Týždeň slovenských knižníc – autorské besedy, stretnutia s osobnosťami literárneho života, celoročné vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže za rok 2011. Malokarpatská knižnica. Kontakt: V. Šikulová, O.Rybecká, 033/641 2315, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk
 29.3. o 18.00 hod.– Jarný koncert. Dom kultúry. Kontakt: ZUŠ E. Suchoňa, 033/641 2256, 0905 979 539. e-mail: zuspezinok@rsb.sk, www.zuspezinok.sk
 30.3. – Oslava Dňa učiteľov – kultúrny program pre učiteľov pezinských škôl. Dom kultúry. Kontakt: Mgr. Renata Minarovičová, MsÚ Pezinok, 033/ 6901 130, renata.minarovicova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
 30.3. – Oslobodenie Pezinka – oslavy 67. výročia oslobodenia mesta. Kontakt: MsÚ – sekreteriát primátora, 033/6901 101, e-mail: bibiana.pilna@msupezinok.sk, maria.odehnalova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
 31.3. – Tanečná súťaž O pohár PKC. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok a KST Petan
 
 
 
 
 Kontakt na organizátorov
 
 PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM (PKC), Holubyho 42, 902 01 Pezinok
 Ingrid Noskovičová, tel. 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
 EPIcentrum – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Mladoboleslavská 9, 902 01 Pezinok
 Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033/ 641 2020, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EUGENA SUCHOŇA, Trnavská 1, 902 01 Pezinok
 Mária Neuszerová, 033/ 641 2256, 0905 979 538, e-mail: zuspezinok@rsb.sk, www.zuspezinok.sk
 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA – GALÉRIA INSITNÉHO UME-NIA, Schaubmarov mlyn, Malacká 1, 902 01 Pezinok, Iveta Žáková, tel. 0911 334552, 033/640 4035, e-mail: pezinok@sng.sk
 MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA, Holubyho 5, 902 01 Pezinok
 tel. 033/ 641 2315, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk,
 MALOKARPATSKÉ MÚZEUM, Ul. M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
 PhDr. Danka Kopálová, tel. 0903 249891, e-mail: muzeumpezinok@nextra.sk, www.muzeumpezinok.sk

Ohodnoťte článok: