Výmena skúseností

December 2011 / Prečítané 1270 krát
   Krátkej študijnej cesty v rakúskom Petronell Carnuntum zameranej na destinačný manažment a slovensko-rakúsku cezhraničnú spoluprácu sa zúčastnil spolu s primátormi regiónu a pracovníkmi BSK aj pezinský primátor Oliver Solga. Cieľom rokovaní bolo o. i. preveriť možnosti získania finančných prostriedkov EÚ na rekonštrukciu tzv. Mestského domu na Holubyho 22 v Pezinku.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: