Na oslavu sv. Barbory

December 2011 / Prečítané 1125 krát
kok cez kožu FOTO Oľga Mišutová   Tak znela úvodná báseň v podvečer sviatku svätej Barbory, patrónky baníkov, keď členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku zorganizovali Svätobarborský šachtág. Toto špecifické banícke podujatie, poriadané pri významných príležitostiach, sa uskutočnilo v sobotu 3. decembra v priestoroch SOŠ na Komenského ulici. Okrem primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, pozvanie prijal aj predseda BSK Ing. Pavol Frešo.
   Šachtág prebiehal podľa zásad, ktorými sa toto podujatie riadi. Nechýbalo svätenie dupláku, ani „ skok cez kožu “ - prijatie nových a čestných členov do baníckeho spolku, ba ani „ chlapský súboj...“ Potlesku sa ušlo aj šéfredaktorovi „ nášho “ časopisu Montanrevue. Časopis sa venuje baníctvu a bansko-historickému dedičstvu a v tomto roku získal 1.miesto v celoslovenskej súťaži obdobných novín a časopisov Miestne noviny 2011.
   Všetci účastníci večera, zástupcovia baníckych spolkov a cechov z Marianky, Kremnice, Ľubietovej, Pukanca, Spišskej Novej Vsi, Vyhní, Handlovej, Bratislavy a niektorých domácich organizácií spolu s rodinnými príslušníkmi členov baníckeho spolku prežili, ako v závere vyslovilo „slávne, vysoké a neomylné prezídium“ pekný večer v priateľstve a v duchu baníckych tradícií. 
 
A o tom šachtág je. Jozef Mišuta

Ohodnoťte článok: