Anton Urban sa dožíva osemdesiatky

December 2011 / Prečítané 1400 krát
   23. decembra 2011 sa dožíva významného životného jubilea – 80 rokov, Ing. Anton Urban. Narodil sa v Černovej pri Ružomberku. Po skončení gymnázia pokračoval v štúdiu na vysokej škole ČVUT v Prahe, kde skončil s diplomom Ing. Jeho ďalšia cesta viedla do Banskej Bystrice, kde učil na priemyslovke. Vždy túžil po výskume, preto odišiel do Tesly Orava, kde pracoval ako vývojový pracovník. Odtiaľ prešiel do Tesly Bratislava. Tu dostal ponuku pracovať v Slovenskej akadémii vied , Ústave merania a meracej techniky, čo aj využil. Pracoval tam až do dovŕšenia dôchodkového veku.
   Po presťahovaní do Pezinka (1983) začal pôsobiť v chrámovom zbore a tiež ako organista. Bol jedným zo zakladajúcich členov medzinárodného festivalu chrámových zborov Ad Una Corda v Pezinku. Pôsobil aj ako člen redakčnej rady Pezinčana.
   Jeho záľubou je hudba. Už v mladosti pôsobil vo viacerých ľudových súboroch ako harmonikár, ale najviac ho lákal organ. Ako samouk začal hrávať v Černovej a postupne na každej zastávke svojej životnej cesty. Aktívne ako organista pôsobil aj v Pezinku. Na organoch vie nielen hrať, ale dokáže ich aj opraviť.
   Jubilantovi k vzácnemu jubileu blahoželáme a želáme mu do ďalších rokov života pevné zdravie a a veľa životného optimizmu.
 
(pr)

Ohodnoťte článok: