Úspešný predaj

December 2011 / Prečítané 1299 krát
   Mesto Pezinok si 2. decembra úspešne zopakovalo elektronickú aukciu, pri ktorej predávalo stavebný pozemok Na Bielenisku. Prihlásených bolo 12 záujemcov a počas dvojhodinovej aukcie sa suma vyšplhala zo znalcom odhadovaných 105 850 eur na konečných 178 000 eur. Je to prvá suma, kapitálový príjem mesta, ktorá pôjde do budúcoročného rozpočtu. Opäť sa potvrdilo, že tento typ predaja majetku mesta nie je len jedným z najtransparentnejších, ale aj ekonomicky najvýhodnejších spôsobov nakladania s majetkom.
 

Ohodnoťte článok: