Spolupráca školy s mestskou políciou

December 2011 / Prečítané 1333 krát
   Základná škola s materskou školou Orešie Pezinok už niekoľko rokov veľmi úspešne spolupracuje s oddelením prevencie a kriminality Mestskej polície v Pezinku, ktorého koordinátorom je Bc. Miroslav Schlesinger. Prednášky sú na vysokej profesionálnej úrovni a vždy primerané veku detí. V mesiacoch september, október a november boli prednášky na témy: Bezpečná škola (1. stupeň), Internet a sociálne siete (5.a 6. ročník), Riziká dopingu (8.ročník), Šikana a domáce násilie (7.-9. ročník), Citové vzťahy mladistvých (9.ročník).
   Prednášky sú veľmi obľúbené u žiakov a pre veľký úspech budú pokračovať aj na jar. Sme radi, že spolupráca s Mestskou políciou úspešne napreduje a pomáha nielen učiteľom, ale i žiakom pri orientovaní sa v spletitosti a zložitosti života.
   Aj touto formou chceme poďakovať príslušníkom MsP Pezinok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
 Školský koordinátor