Z návštevy Múzea Ľudovíta Štúra

December 2011 / Prečítané 1335 krát
Pezinskí mestskí sprievodcovia v modranskom múzeu.   Spolupráca medzi susednými mestami Pezinkom a Modrou má dlhoročnú tradíciu a nezužuje sa len na oficiálne vzťahy medzi predstaviteľmi samospráv. V mnohých prípadoch je utužená rodinnými vzťahmi, manželstvami i spoluprácou vinohradníkov a vinárov, keramikárov a ďalších. Modra bola tradične miestom bohatého kultúrneho života v Malokarpatskom regióne, kde žilo a pracovalo veľa významných osobností, ktoré sa zaslúžili o duchovný a kultúrny rozvoj Slovenska.
   Preto je Modra cieľom mnohých návštev nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Početní hostia sem prichádzajú na ochutnávku dobrých vín alebo za účelom návštevy Majoliky, kde si môžu zakúpiť krásne produkty keramikárov, pozrieť pamätihodnosti, zúčastniť sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí či pokloniť sa pamiatke našich dejateľov na miestnom cintoríne. Mnohí prichádzajú do Múzea Ľudovíta Štúra, ktoré uchováva pamiatku na nášho velikána a dôstojne prezentuje záslužnú prácu celej generácie Štúrovcov.
   Klub sprievodcov mesta Pezinok každoročne pripravuje pre svojich členov , priateľov a verejnosť pravidelné návštevy miest a obcí. Medzi ne patrí i mesto Modra. V tomto roku sme tam boli dvakrát – na Vinobraní sme pomohli zabezpečiť účastníkov do historickej časti sprievodu a druhý raz sme navštívili Múzeum Ľ. Štúra vo výročný deň jeho narodenia. O tradícii a poslaní múzea nás informovala riaditeľka PhDr. Viera Jančovičová, potom nasledovala prehliadka expozícií a odborný lektorský výklad v podaní pracovníčok múzea. Využili sme možnosť zakúpiť si pohľadnice a pamiatkové predmety. Pri prehliadke historického jadra mesta sme si pozreli viaceré zaujímavé objekty a dominantné súsošie Štúrovcov. Navštívili sme Informačné centrum, kde nám pracovníci poskytli cenné informácie, propagačné materiály či mestské noviny Modranské zvesti. V závere návštevy sme si pozreli výstavu obrazov nedávno zosnulého Willi Bay, po ktorej nás sprevádzala jeho manželka. Zároveň nás pozvala na otvorenie novej umelcovej expozície v Dolnorakúskom Hainburgu, kde žije.viny Modranské zvesti. V závere návštevy sme si pozreli výstavu obrazov nedávno zosnulého Willi Bay, po ktorej nás sprevádzala jeho manželka. Zároveň nás pozvala na otvorenie novej umelcovej expozície v Dolnorakúskom Hainburgu, kde žije.
 
Peter Ronec