PezinOKnami

December 2011 / Prečítané 1172 krát
   V uplynulých mesiacoch mali Pezinčania možnosť vidieť v Mestskom múzeu krásnu výstavu PezinOKnami. Na objednávku MsM ju pripravili žiaci výtvarného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku pod vedením Mgr. art. Danice Tykovej.
   V nádherných členitých priestoroch MsM sa podarilo autorom vytvoriť ilúziu historického mestečka Bozing...Pezinek, Pezinok – vo fragmentoch od 17. storočia po začiatok 20. storočia.
   Žiadnu zo zobrazených situácií títo mladí tvorcovia – deti vo veku od 11 do 15 rokov, nezažili. Pracovali na základe dostupných materiálov o histórii, architektonickom štýle stavieb, o štruktúre obyvateľstva, o používaných materiáloch v architektúre, domácnostiach, odeve, o remeselníkoch, cechoch...
Tvorcovia preukázali nielen obdivuhodnú technickú zručnosť, ale aj úžasnú vnútornú fantáziu, čím umožnili návštevníkom výstavy aspoň na chvíľočku prežiť komornú atmosféru historického mestečka.
  Vďaka za krásny zážitok a veľa tvorivej fantázie aj v budúcnosti.
 
Zuzana Andelová
 

Ohodnoťte článok: