Šafrani bilancujú celoročnú činnosť

December 2011 / Prečítané 1203 krát
   Keď sme v januári s umeleckou vedúcou Šafranov Mgr. Art. Máriou Turňovou plánovali koncerty a vystúpenia na rok 2011, vyšlo nám číslo päť až sedem. Tento počet vystúpení sme prekročili už koncom júla. Hneď začiatkom januára sme mali koncert v Bratislave-Lamači v penzióne Na barine. Tretieho marca sme pri príležitosti fašiangov potešili členov nášho materského klubu dôchodcov. O týždeň neskôr sme vystúpili v Schaubmarovom mlyne na vernisáži výstavy obrazov našej členky Jaroslavy Wagnerovej. Marec sme ukončili koncertom v Bratislave v Kultúrnom dome na Stromovej ulici na Kramároch. Časť programu, rozhovory s divákmi a účinkujúcimi odvysielala aj bratislavská mestská televízia. Diváci boli nadšení a mali záujem kúpiť si CD nášho vystúpenia. Museli sme ich sklamať, lebo cédečko sme zatiaľ nemali. To nás inšpirovalo k rozhodnutiu nechať si vyhotoviť nahrávku.
   V spolupráci s TV PEZINOK sa nám to podarilo, vznikla verejná nahrávka koncertu zo 4. júna. Ďakujeme aj touto cestou riaditeľovi TV PEZINOK, pánu Bittnerovi, za ústretovosť a dobrú spoluprácu.
   Nedá mi nespomenúť aj smutnú udalosť, keď v deň nášho koncertu v Pezinku nás navždy opustil jeden zo zakladajúcich členov súboru, Ing. František Wagner. S Ferom sme veľa spievali na skúškach, rodinných a priateľských stretnutiach a tešili sme sa z každého vystúpenia Šafranov. Žiaľ, posledný koncert s nami odspieval v Bratislave na Kramároch a my sme mu jeho obľúbenú pieseň zaspievali pri poslednej rozlúčke s ním.
   Druhý polrok sme začali vystúpením na Kultúrnom lete v Modre. V auguste nás navštívila redaktorka Slovenského rozhlasu 2, pani Jančigová, ktorá urobila rozhovor so všetkými členmi súboru, klaviristom a vedúcou súboru a dirigentkou v jednej osobe Máriou Turňovou a nahrala spev. Nahrávka bola odvysielaná v Slovenskom rozhlase na stanici Regina v relácii Klub seniorov. V auguste sme mali ešte koncert v Pinelovej nemocnici a v posledný deň mesiaca sme zaspievali pri Pomníku padlých v rámci osláv výročia SNP. Začiatkom septembra na Deň otvorených dverí regionálneho vysielania, sme mali živý vstup do vysielania rádia Regina s piesňami a rozhovormi.
   V októbri sme mali štyri koncerty v rámci Mesiaca úcty k starším. Začínali sme v KD Ružinov, kam nás pozvali na súťaž „ O najlepšiu starú mamu“. Aké boli ohlasy na naše vystúpenie ste si mohli prečítať v novembrovom čísle Pezinčana. Zostrih programu odvysielala STV 2 v Senior klube. Druhý koncert bol v Dome opatrovateľskej služby na Hrnčiarskej ulici. Potom sme opäť mali vystúpenie v bratislavskom Lamači a koncom mesiaca v našom materskom klube na Kollárovej ulici.
   Blíži sa koniec roka. V novembri sme sa pripravovali na päť decembrových koncertov. Jedenásteho decembra ste nás mohli počuť na Vianočnom koncerte v Dome kultúry v Pezinku, 12. decembra sme účinkovali na Kramároch v Bratislave, 15. decembra v Klube dôchodcov na Cajlanskej ulici. Čakajú nás ešte dva koncerty - 19. decembra v Dennom centre na Kollárovej ulici (pre veľký záujem sa program uskutoční v Dome kultúry) a 20. v Dome opatrovateľskej služby na Hrnčiarskej ulici.
   Na amatérsky a seniorský súbor celkom bohatá činnosť, čo poviete? Veľká vďaka za umeleckú úroveň predstavení patrí umeleckej vedúcej Márii Turňovej a klavíristom Gabiele Tichej a Ing. Jozefovi Turňovi.
 
Alžbeta Jedličková

Ohodnoťte článok: