Červený kríž ocenil zaslúžilých darcov krvi

December 2011 / Prečítané 3264 krát
Najcennejšiu medailu získal Jozef Farkaš.   Aj v tomto roku Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-okolie ocenil zaslúžilých darcov krvi. Slávnostný akt sa uskutočnil 3. decembra v pezinskom Dome kultúry za účasti desiatok darcov a hostí. Po slovenskej hymne sa k pozvaným prihovorili riaditeľka ÚS SČK Ing. Mária Halásová, predseda Miestneho spolku SČK v Pezinku Matej Belan a viceprimátor Pezinka Ing. Miloš Andel. Vyzdvihli humánnu činnosť darcov a poďakovali im za záchranu životov a pomoc nášmu zdravotníctvu. Potom zaslúžilým darcom odovzdali plaketu a tradičný červený klinček.

Ocenení boli aj dobrovoľníci SČK.Z Pezinka boli ocenení títo darcovia:

l Medaila Prof. MUDr. Jána Kňazovického (za viac ako 100 odberov)
Jozef Farkaš
l Diamantová plaketa Prof. MUDr. Jana Janského (za 60 odberov)
Elena Voleková
l Zlatá plaketa J. Janského (muži za 40 odberov, ženy za 30 odberov)
Anna Hrachovská, Marian Križan, JUDr. Peter Pilarčík, Peter Semeš, Michal Strezenický, Mgr. Adela Synáková, Ing. Peter Škovran, Ing. Peter Vojtek, Jana Blahová, Renáta Balážová
l Strieborná plaketa J. Janského (za 20 odberov)Noví držitelia zlatej plakety MUDr. Jana Janského.
Mário Farkaš, Zuzana Farkašová, Ing. Andrea Hrdá, Mgr. Kamil Ježík, Filip Majerský, Daniela Malychová, Darina Pecníková, Pavol Kadlec, Ing. Katarína Vaculová, Štefan Baráth
l Bronzová plaketa J. Janského (za 10 odberov)
MUDr. Zuzana Behúnová, Mgr. Ľubomír Čech, Soňa Fričová, Tomáš Ižo, Peter Jajcay, Pavol Ježík, Iveta Krčmárová, Jana Kunertová, Roman Masaryk, Ing. Katarína Rolková, Ing. Ivan Valašik, Emília Chalabalová.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: