Koncoročné bilancovanie DH Cajlané

December 2011 / Prečítané 1213 krát
   Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, sviatky vianočné. Je to čas, kedy sa každý zamyslí, pozrie do svojho srdca a prehodnotí, čo urobil za celý rok.
   Tohtoročný spätný pohľad DH Cajlané je tak ako po iné roky bohatý a plodný na kultúrne podujatia. Ale predsa je tentoraz niečím výnimočné. Po dvoch rokoch sme obnovili svoju činnosť s novými muzikantmi a speváčkami. Reprezentovali sme naše mesto v Mladej Boleslavi, na pezinskom i modranskom vinobraní. Iste budete so mnou súhlasiť, že krásnym zážitkom bolo už po jedenástykrát podujatie pre dychovkárov na Slovensku - festival Dychovky v Preši. Ešte pripravujeme v spolupráci s Pezinskym kultúrnym centrom Vianočný koncert na Štefana 26. decembra.
   Touto cestou chcem poďakovať Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku za finančnú pomoc. Svoj malý príspevok chcem ukončiť krátkym veršom, v ktorom je obsiahnuté všetko, čo vám chceme, milí spoluobčania, popriať:
Nech je Štedrý večer štedrý k vám, to prajeme vám k Vianociam.
Nech máte to, čo treba,
lásku, zdravie, šťastie, chleba.
K tomu ešte jedno prianie na každom kroku Božie požehnanie.

František Féder, predseda spolku DH Cajlané
 

Ohodnoťte článok: