Vyhodnotili súťaž Kultúrna pamiatka roka

December 2011 / Prečítané 1227 krát
   Už šiesty ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka vyhlásili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s SPP a Nadáciou SPP. Slávnostné odovzdávanie cien Fénix za najväčší prínos pre ochranu slovenských pamiatok sa uskutočnilo v Bratislave.
   Do súťaže odborná porota nominovala osemnásť projektov, medzi ktorými bol aj Zámocký park v Pezinku.
   Titul Kultúrna pamiatka roka 2010 získali štyri projekty v kategórii obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky:
l za reštaurovanie monumentálneho stredovekého sochárskeho diela – súsošie Golgoty a komplexné reštaurovanie nástennej výmaľby a mobiliáru svätyne Baziliky sv. Egídia v Bradejove
l za prinavrátenie historickej Aponiovskej knižnice do obnoveného kaštiela a parku v Oponiciach
l za príkladnú obnovu meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č. 16 v Banskej Štiavnici
l za reštaurovanie hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v r. k. Kostole sv. Mikuláša v Domaniži
   V oblasti kultúrneho dedičstva je Kultúrna pamiatka roka jediná cena, ktorá je spojená aj s finančným ocenením venovaným vlastníkom pamiatok. Okrem titulu Kultúrna pamiatka roka 2010 prevzal každý ocenený aj šek vo výške 8300 eur.
   Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ministerstvo kultúry SR. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.
   Cieľom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt je oceniť prípravu a realizáciu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú na jeseň príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky.
 
 
(pv)

Ohodnoťte článok: