Tri otázky primátorovi

December 2011 / Prečítané 1325 krát
   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Minuloročné voľby boli 27. novembra. Začal sa teda desiaty, jubilejný rok vášho „primátorovania“. S akými pocitmi a plánmi do neho vstupujete?

- Asi je zbytočné hovoriť o ekonomickej i celkovej situácii v spoločnosti, ktorá je vystavená každodennému stresu z katastrofických predpovedí dopadov krízy. Úlohou mojou a mojich kolegov na mestskom úrade je zmierniť dopady tejto krízy na každodenný život občanov Pezinka. A vyrovnať sa so všetkým, čo dnes ešte často ani netušíme, ale čo určite bude mať vážne dopady na mestské spoločenstvo v budúcom roku či rokoch. K tomu slúži najmä rozpočet na rok 2012 a opatrenia, ktoré musíme urobiť, aby sme zmiernili dopady krízy. Prvým krokom k tomu bola naša dlhoročná uvážlivá politika v míňaní mestských peňazí v minulých rokoch, v šetrení, rozumnej úverovej, príjmovej i výdavkovej politike. V tom, čo takmer poeticky nazvala moja kolegyňa „ zásady opatrnosti“. Výsledkom tejto opatrnosti bol každoročný prebytok v rozpočte a šetrenie, ktoré nám zabezpečí aj do budúcnosti prežitie bez rušenia základných a životne dôležitých samosprávnych funkcií a kompetencií.

l Na ostatnom mestskom zastupiteľstve jeden z poslancov upozornil na problém rómskej komunity v Glejovke. Hovoril o tom, že „na čierno“ odoberajú vodu na grinavskom cintoríne, neplatia za odvoz odpadu a pod. Poslanec D. Šmahovský žiadal okrem iného, aby si vykopali vlastnú studňu a mesto im uhradilo náklady s tým spojené.

- Návrh pána poslanca je nereálny. Mesto im nič platiť nebude, pretože doteraz nesplatili dlhy z minulosti. Nápad kopať studňu je úsmevný, podľa poslanca M. Kráľa, ktorý je geológ, by museli ísť do hĺbky 100-120 metrov. V Glejovke však prívod vody je, len treba ísť na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, dohodnúť si splátkový kalendár na doterajšie dlhy (asi 10 – 15 tis. eur) a zaplatiť výtokový stojan. Potom je tu ešte iné riešenie, o ktorom ja hovorím už dosť dlho. Žiadam všetkých práceschopných obyvateľov Glejovky, aby začali pravidelne vykonávať verejnoprospešné práce pre mesto a my im zabezpečíme vodu a poskytneme aj inú pomoc. Zatiaľ však na moju iniciatívu nikto z týchto občanov neodpovedá. Problém tejto komunity však treba riešiť komplexne, v rámci celého Slovenska. Bol som jeden z prvých signatárov výzvy Zobuďme sa! primátora Žiaru nad Hronom, v ktorej žiadame, aby v prvom rade vláda konečne zaujala realistický a konštruktívny postoj. Doteraz sme počuli len konštatovania zlého stavu, nedostatočné a čiastkové riešenie za peniaze EÚ a nereálne nápady rôznych organizácií, ako túto situáciu riešiť od stola. Treba jasne stanoviť pravidlá – všetci máme rovnaké práva, ale zároveň aj rovnaké povinnosti. Zatiaľ to vyzerá tak, že naši rómski spoluobčania sa viac domáhajú len práv. Ako človeka i ako primátora ma trápi, v akých podmienkach žijú, ale snažím sa im vysvetliť, že v prvom rade musia oni chcieť radikálne zmeniť svoj život.

l Blížia sa parlamentné voľby a politické strany uzatvárajú svoje kandidátky. Počuli sme, že ste dostali ponuku kandidovať do parlamentu.

- Je to pravda. Bol som oslovený a bolo mi spolu s ďalšími piatimi primátormi ponúknuté, miesto na kandidátke jednej z politických strán. Zdvorilo som poďakoval, no odmietol som. Pre mňa je Pezinok absolútnou prioritou. Blíži sa možno najťažšie a najvážnejšie obdobie pre samosprávu i pre občanov. Práve preto je mojou povinnosťou byť tam, kde si moji spoluobčania želali, aby som bol.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: