Mesto zdvojnásobilo svoj majetok

December 2011 / Prečítané 1274 krát
   Hodnota majetku mesta Pezinok sa za ostatných desať rokov viac ako zdvojnásobila. Kým v roku 2001 bola spolu 26 459 952 korún, v súčasnosti je v prepočte na koruny 57 661 545 Sk. Najviac sa majetok zhodnotil v kategórii Budovy a stavby (z 8 029 082 na dnešných 30 724 869 Sk), pozemky (zo 4 357 196 na 9 853 488) a ostatný majetok (z 1 047 560 na 4 057 074). Zhodnotenie sa udialo nielen rekonštrukciami a technickým zhodnotením jestvujúceho majetku, ale aj nákupom nového majetku a bezodplatným prevodom od štátu. Výrazne do vlastníctva mesta zasiahla aj delimitácia škôl v roku 2002, kedy mesto získalo školské budovy a zariadenia. Aj v tomto roku mesto zveľadilo svoj majetok, a to najmä kúpou bývalého SOU na Ulici M. R. Štefánika č.9 a pozemkami na Dubovom vŕšku a Fajgalskej ceste.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: