Poslanci schválili rozpočet mesta

December 2011 / Prečítané 1142 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom IX. riadnom zasadaní schválilo rozpočet mesta na rok 2012 v predloženom znení. Za tento základný dokument, ktorým sa bude riadiť život mesta v budúcom roku hlasovalo 22 z 23 prítomných poslancov. Celkové príjmy sú v rozpočte naplánované vo výške 15 614 505 eur a celkové výdavky vo výške 15 269 065 eur. Rozpočet je teda prebytkový, rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je plus 318 440 eur.
Podľa slov primátora je nesmierne dôležité, že šetrením neutrpia žiadne „ vitálne “ funkcie mesta, teda verejné osvetlenie, odvoz odpadu, starostlivosť o verejnú zeleň, komunikácie a ďalšie, vrátane fungovania mestského úradu a mestskej polície. Prioritou aj naďalej zostáva školstvo a sociálne služby. Aj napriek ekonomickej kríze ide do opráv a rekonštrukcií materských a základných škôl vyše 700 000 eur (viac ako 21 miliónov Sk). Navýšené financie boli napr. aj v kapitole podpory športových klubov a rekonštrukcii športových zariadení. Počíta sa aj s revitalizáciou vinohradov, zelene a s protipovodňovými aktivitami. Sumou skoro 100 tisíc eur podporíme modernizáciu kina a amfiteátru. Ideme tiež do rekonštrukcie verejného osvetlenia, rozširovania cintorínov a rekonštrukcie Denného centra na Cajle.
   Vedenie mesta zaviedlo už v minulom a aj v tomto roku rad opatrení, ktoré šetrili verejné prostriedky a v tomto trende bude pokračovať aj v roku 2012.
   Pre obyvateľov Pezinka je možno najdôležitejšou správou ubezpečenie, že mesto v roku 2012 nebude zvyšovať miestne dane a poplatky, tak ako je tomu v mnohých iných slovenských mestách. Primátor vyhlásil, že rok 2012 bude nielen rokom šetrenia, stabilizácie a zamerania sa na najdôležitejšie oblasti života mestského spoločenstva, ale zároveň aj rokom občianskej solidarity a spolupráce.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: