Budúci rok bude patriť seniorom

December 2011 / Prečítané 1267 krát
   Keď koncom roku 2010 Európska únia vyhlasovala rok 2011 Európskym rokom dobrovoľníctva veľa ľudí predpokladalo, že sa to prejaví aj v agendách jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenska, a téma dobrovoľníctva bude rozpracovaná do konkrétnych programov a podujatí, ktoré sa dotknú všetkých občanov. Čakalo sa, žiaľ, márne, že túto oblasť budú reflektovať najmä treťosektorové a mimovládne organizácie. Nestalo sa a preto sme dosť skeptickí aj k práve aktuálnemu vyhláseniu roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
    V jednom i druhom prípade, tieto témy neobišli ani Pezinok. Vedenie mesta iniciovalo spolu s niekoľkými organizáciami a dobrovoľníkmi akcie, do ktorých sa zapojili stovky občanov. V nich dali najavo nielen ochotu pomôcť, ale aj dlhodobo mestu pomáhať. Chcel by som preto z tohto miesta poďakovať skautom, orlom, vinohradníkom a vinárom, ale i dôchodcom, združeniam a organizáciám a tiež jednotlivcom, ktorí vo svojom voľnom čase odpracovali veľké množstvo hodín. Ich aktivity boli dôkazom, že v našom meste sme na Európsky rok dobrovoľníctva nezabudli. Práve naopak, naplnili sme ho viac ako po iné roky množstvom práce v prospech svojho mesta a jeho občanov. Môže byť už lepší dôkaz spolupatričnosti, angažovanosti a pozitívneho lokálpatriotizmu ?
   V budúcom roku nás čaká ďalšia úloha a to, aby sme aj tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity naplnili zmysluplnou činnosťou a reálnymi skutkami.
 
Mgr. Oliver Solga, primátor