Na pezinských školách sa znova bude hrať basketbal

November 2011 / Prečítané 1325 krát
   Vo všeobecnosti prevláda názor, že súčasná mládež má málo pohybových aktivít a holduje nezdravému konzumnému spôsobu života. Mladí ľudia vo veku 12 – 16 rokov veľa času trávia pri počítačoch a potulovaním sa po ulici. Pohybu ubúda aj v školách, v rámci vyučovania je už málo hodín telesnej výchovy. Pohyb teda mládeži ozaj chýba. Niekedy by mladí ľudia však aj športovali, ale nemajú kde. Preto vítame každú vytvorenú možnosť pre mlaď, aby mohla športovať.
   Dáva im ju aj nový projekt , ktorý bude realizovaný od novembra v Pezinku. Má názov Školská VISTA real CUP - basketbalová liga. Jeho autorom a hlavným organizátorom je JUDr. Justín Sedlák.

l Čo je cieľom vášho projektu?

- Cieľom môjho projektu je návrat športového súťaženia v basketbale do škôl. Keďže súťaživosť je pre deti prirodzená, práve táto by mala byť motívom pre aktívne športovanie. Projekt nadväzuje na predchádzajúce basketbalové školské súťaže, známe ako Pezinská basketbalová liga alebo Liga základných škôl. Boli organizované od roku 2005/2006 každý rok, až do ročníka 2010/2011, kedy sa už školská liga neuskutočnila z dôvodu ukončenia činnosti klubu MBKP. Nový projekt bude rozsiahlejší a bude realizovaný s podporou spoločnosti Vista real s.r.o a Basketbal Pezinok s.r.o.. Vyplývajú z neho úlohy: vytvoriť školské basketbalové družstvá na gymnáziu a v základných školách, zapojiť do pedagogickej a trénerskej práce učiteľov a externých trénerov basketbalu, umožniť tréningový proces družstvám minimálne dvakrát za týždeň a materiálnou pomocou vytvoriť družstvám kvalitnú prípravu na súťaž ako aj zabezpečiť samotné organizovanie súťaže.

l Čo očakávate od škôl?

- Efektívnú spoluprácu s Basketbal Pezinok s.r.o. a to vytvorením kombinovaných družstiev chlapcov a dievčat (ročníky 7., 8. a 9) na gymnáziu a vo všetkých základných školách v Pezinku; vytvorenie priestoru v rámci vyučovacích hodín pre žiakov ktorí budú reprezentovať školu;.záujem a ochotu propagovať túto aktivitu v rámci škôl ako aj účasť na záverečnom turnaji povzbudzovaním príslušných škôl. Zapojenie školských družstiev do projektu bude bez akýchkoľvek finančných a materiálnych nákladov pre jednotlivé školy.

l Kto bude hradiť náklady spojené s tréningovou prípravou a školskou súťažou?

- Hlavným podporovateľom projektu je spoločnosť Vista real s.r.o., ale bude nevyhnutné hľadať aj iných sponzorov na pokrytie časti nákladov družstiev a na záverečný turnaj.

l Podľa akých pravidiel sa bude hrať?

- Máme vypracované propozície, ktoré dostanú k dispozícii všetky školy. Hrať sa bude podľa pravidiel FIBA 4 x 8 minút. V základnej časti sa stretnú družstvá dvakrát každý s každým. Zápasy sa odohrajú turnajovým spôsobom v troch resp. štyroch turnajoch, ktoré zorganizujú školy. Prvé dva turnaje sa uskutočnia v termíne 22. 11. a 20. 12. Záverečný turnaj spojený s vyhlásením výsledkov sa uskutoční v Športovej hale SOŠ na Komenského ulici. Zodpovednosť za organizáciu a koordináciu projektu nesie Basketbal Pezinok s.r.o.

l Aký prínos z organizovania celého projektu bude mať váš klub Basketbal Pezinok?

- Práca spojená s realizovaním projektu nebude jednoduchá, aj preto chceme, aby mala zmysel. Naším záujmom bude podchytiť talentovanú mládež a zapojiť ju do športovania v našich klubových družstvách. Nevieme, koľko adeptov na klubový dres takto získame, ale víťazstvom všetkých, ktorí na projekte budú robiť, bude už to, že sa nám podarí zapojiť školskú mládež v širšej miere do pravidelnej pohybovej aktivity.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: