Spomíname

November 2011 / Prečítané 1974 krát
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. sme si pripomenuli 5. výročie smrti
nášho milovaného otca a manžela
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Odišla si cestou, ktorou kráča každý sám, len brána spomienok ostáva otvorená dokorán... Dňa 15. 11. 2011 sme si pripomenuli
41. výročie narodenín našej
Anitky KLAMOVEJ, r. Bučekovej
Kto ste ju poznali a mali radi, prosím, spomeňte si na chvíle, keď tu bola s nami. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
S láskou a úctou spomíname na nedožité
80. narodeniny našej drahej
Veroniky ŠEFČÍKOVEJ,
ktorých by sa dožila 5. 12. 2011. Dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 24. 11. 2011 uplynie rok od úmrtia nášho brata, strýka a syna
Martina THIERA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 12. 11. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František ROZPRÝM
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 6. 11. 2011 by sa bol dožil 70 rokov náš drahý manžel, otec a dedko
Ing. Vladimír NOSÁĽ.
S láskou spomínajú manželka Jarmila a synovia Martin s priateľkou, Peter s manželkou a vnúčatá Barborka a Tobiáš.
Dňa 14. 11. 2011 uplynulo 9 rokov od smrti
našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 4. 11. 2011 uplynul rok, čo nás opustil náš drahý manžel, otec
Vladimír NOVOSAD.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 23. 11. 2011 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 15. 11. 2011 uplynulo 10 rokov, )
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedo
Ladislav ŠUBA.
S láskou naňho spomínajú manželka, deti a celá rodina.
Zavrela si oči, srdce prestalo biť. Musela zomrieť, aj keď veľmi chcela žiť. Dňa 21. 11. 2011 uplynie 16 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama,
manželka, babička
Alžbeta LUKAČOVIČOVÁ.
S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 26. 11. 2011 by sa dožila naša milovaná
Mária STRAPÁKOVÁ
100 rokov. S láskou v srdci spomína a nezabúda dcéra Elena s rodinou.
Dňa 11. 11. 2011 uplynulo 19. rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Imrich ČUPÁK
a 1. 12. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mama a babka
Marta ČUPÁKOVÁ.
S láskou spomínajú syn Vladimír a dcéra Ľubica s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Ohodnoťte článok: