9. ročník Festivalu Eugena Suchoňa

November 2011 / Prečítané 1111 krát
   Pezinok sa 20. a 21. októbra už deviatykrát stal hlavným mestom hudby mladých talentovaných žiakov základných umeleckých škôl z celého Slovenska, ktorí svojím umením prišli vzdať hold životu a dielu nášho vzácneho rodáka – hudobnému skladateľovi majstrovi Eugenovi Suchoňovi.
   Hudobnú atmosféru účinkujúcim a poslucháčom už pri vstupe do spoločenskej sály Domu kultúry navodila krásna scéna „Spievajúci strom“, ktorú pripravili žiaci výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku pod vedením Mgr. art. Júlie Piačkovej. Stačilo už len naladiť hudobné nástroje a po zaznení slávnostnej festivalovej zvučky v podaní komorného orchestra školy pod vedením Maroša Mráza sa mohlo začať nádherné bienále mladých hudobných talentov – víťazov celoslovenských a medzinárodných súťaží ZUŠ.
   Pestré nástrojové obsadenie, široký charakterový záber skladieb a vynikajúce výkony účinkujúcich priniesli počas oboch festivalových koncertov poslucháčom nevšedný umelecký zážitok.
   Je potešujúce, že aj pezinská zuška mala na festivale svojich zástupcov – víťazov celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ v hre na husliach - Jerguša Čermáka a Dorotu Košťálovú z triedy Paed. Dr. Ľubomíry Záhradníkovej. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.
   Porota, ktorá oba koncerty pozorne sledovala, mala veru neľahkú úlohu vybrať na záver laureáta festivalu. Porotcami boli tentokrát traja umelci a pedagógovia VŠMU v Bratislave Doc. Mgr. art. Raimund Kákoni, Doc. Mgr. art. Eugen Prochác a Mgr. art. Marcel Štefko Art.D. Titul Laureát festivalu E. Suchoňa udelili v sólovej hre huslistke Liliane Dulanskej zo ZUŠ J. Kresánka v Bratislave z triedy Jany Spálovej a laureátom v komornej hre sa stali Katarína Furdáková a Alžbeta Popaďáková – klavírne duo – zo ZUŠ Vranov nad Topľou z triedy Viery Popaďákovej.
   Milým obohatením festivalu bolo vystúpenie pezinského chrámového zboru Ad una corda pod vedením Ing. Mariána Šipoša, ktorý predniesol niekoľko pekných skladieb aj z tvorby majstra Eugena Suchoňa. Účinkovanie tohto zboru bolo priam symbolické. Jeho súčasné zoskupenie tvorí ďalšie ohnivko v reťazi spevákov a dirigentov, ktorej súčasťou bol v minulosti aj Ladislav Suchoň so svojím synom Eugenom Suchoňom.
   Všetkým účinkujúcim, pedagógom, organizátorom aj sponzorom – Ministerstvu školstva SR, Mestu Pezinok, Rade rodičov pri ZUŠ E. Suchoňa a ďalším patrí veľká vďaka!
   Tešíme sa na jubilejný 10. ročník festivalu v roku 2013.
 
Mgr. Zuzana Andelová
 

Ohodnoťte článok: