Mládež PŠC Pezinok osobitne v občianskom združení

November 2011 / Prečítané 1706 krát
   Finančná kríza nepostihuje len najdôležitejšie sektory hospodárstva, ale nedostatok finančných prostriedkov je zreteľný aj v športovom odvetví a Pezinok nie je výnimkou.
   Preto šetrenie finančnými prostriedkami sa dotklo aj mládeže v PŠC Pezinok, kde na základe rozhodnutia prezidenta klubu PŠC Pezinok Vladimíra Mikletiča bola futbalovej mládeži v objekte vypnutá teplá voda na sprchovanie, prestali sa prať dresy hráčom a platiť delegovaní rozhodcovia. Tieto úlohy začali riešiť tréneri s rodičmi, ktorí zabezpečujú pranie dresov po každom zápase, prepravu detí na jednotlivé zápasy svojimi autami a deti sa skladajú na rozhodcov. Mládež si taktiež sama hradila letné sústredenia, na ktoré ktoré klub nič neprispel, lebo nebolo z čoho.
   Predovšetkým z týchto dôvodov a taktiež na podnet prezidenta klubu p. Mikletiča vznikla iniciatíva rodičov v spolupráci s trénermi mládeže zaregistrovať na MV SR občianske združenie PŠC Pezinok Junior, ktoré by malo zabezpečiť priaznivejšie podmienky pre mladých futbalistov.
   Dňa 19. októbra 2011 sa v Dome kultúry konala členská schôdza, na ktorej členovia odsúhlasili stanovy občianskeho združenia a zo svojich radov zvolili do výkonných funkcií vhodných zástupcov. Prezidentom PŠC Junior sa stal Ing. arch. Marcel Miškovský a za viceprezidenta bol zvolený Ing. Peter Slimák. Do výkonného výboru do rôznych funkcií boli zvolení Marek Matyšák, Daniel Federl, Igor Andel, Marek Gavalec a Bc. Maroš Skovajsa, ktorý bude vykonávať aj funkciu športového riaditeľa.
   Hlavným cieľom občianskeho združenia, tak ako je zakotvené v stanovách združenia, je vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj detí a mládeže, ich futbalový, ale aj morálny rast, získavanie finačných prostriedkov na chod združenia a organizácia tréningov, športových zápasov i mimofutbalových aktivít pre deti a mládež.
   Z týchto dôvodov je potrebné rozvíjať spoluprácu predovšetkým s Mestom Pezinok, rodičmi, s vedením klubu PŠC Pezinok a sponzormi.
 
PŠC Pezinok Junior
 

Ohodnoťte článok: