Orientačný beh oslávil 60. výročie vzniku

November 2011 / Prečítané 1498 krát
   V sobotu 12. novembra sa uskutočnila oslava 60. výročia založenia Klubu orientačného behu Sokol Pezinok. Stretnutia v klubovni klubu sa zúčastnili nielen súčasní členovia, ale aj mnohí pamätníci, ktorí stáli pri zrode jedného z najväčších orientačných klubov na Slovensku. Otvárací príhovor mal súčasný predseda klubu MUDr. Pavol Poláček, ktorý spomínal nielen na nedávne úspechy klubu, ale aj na výkony pezinských orientačných bežcov spred niekoľkých desaťročí. Tých, ktorí sa tejto oslavy, bohužiaľ, už nedožili, si prítomní pripomenuli minútou ticha.
   Po úvodnom príhovore predsedu odzneli spomienky starších členov klubu, ako napríklad Mgr. Stanislav Pátek vyrozprával nejednu vtipnú príhodu z mladosti. Po všetkých príhovoroch súčasných a bývalých členov sa priestormi niesla klubová hymna, ktorú si každý hrdo zaspieval. Potom nasledovala ešte gratulácia členom klubu z úst primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Jeho príhovor bol posledným bodom oficiálneho programu, a tak zúčastnení mohli spomínať na rôzne zážitky zo sústredení, z tréningov alebo pretekov v orientačnom behu.
 
Jakub Dikej
 

Ohodnoťte článok: