Nové investície spoločnosti ecorec

November 2011 / Prečítané 1468 krát
   Spoločnosť ecorec Slovensko položila základný kameň novej investície do spracovania odpadov. V priestoroch existujúceho strediska v Pezinku vyrastie nový spracovateľský závod zameraný na zhodnocovanie odpadov. Celkovo plánuje spoločnosť preinvestovať 5 mil. eur, pričom projekt by mal priniesť aj 15 nových pracovných miest. Investícia je zameraná na modernizáciu drviacej linky, inštaláciu najmodernejších protipožiarnych systémov a zlepšenie internej logistiky.
   Projekt nesie pracovný názov Phoenix. V súčasnosti sa vykonávajú výkopové a demontážne práce. V rámci stavebných aktivít budú do konca roka dokončené aj preložky sietí a zrealizovaná hrubá stavba nového objektu. Prevádzka nového závodu by mala naplno začať v prvej polovici budúceho roka. „Napriek aktuálne zložitej situácii predpokladáme, že v horizonte niekoľkých rokov záujem o zhodnocovanie odpadov na Slovensku vzrastie. Už o niekoľko rokov sa totiž Slovensko dostane pod silný tlak smerníc EU, ktoré vyžadujú zhodnotiť minimálne 50 percent komunálneho odpadu v roku 2020 oproti dnešným 15 %,“ konštatuje riaditeľ spoločnosti ecorec Slovensko Christian Abl.
   Spoločnosť ecorec, ktorá sa od roku 1996 zaoberá spracovaním odpadov, je dcérskou spoločnosťou koncernu Holcim. Jej hlavnou činnosťou je ekologické spracovanie odpadov na alternatívne palivá pre cementárenské pece. Takýmto spôsobom sa redukuje množstvo odpadu na skládkach a zároveň sa znižuje spotreba uhlia v energeticky náročnej výrobe cementu. Ecorec spracováva odpady väčšinou z priemyselnej výroby a komunálnej oblasti. Plánovaná ročná kapacita závodu ecorec Slovensko v Pezinku je 50 tis. ton odpadov.
 

Ohodnoťte článok: