Spolupráca dobrovoľných hasičov s knižnicou

November 2011 / Prečítané 1400 krát
   Už viac rokov existuje spolupráca medzi Dobrovoľným hasičským zborom SOU s Malokarpatskou knižnicou. Členovia DHZ sú nielen dlhoročnými čitateľmi a zúčastňujú sa podujatí organizovaných knižnicou, ale pre čitateľov a širokú verejnosť pripravili s knižnicou aj viacero spoločných akcií. S veľkým záujmom sa stretla výstava k 85. výročiu založenia hasičskej tlače na Slovensku. Zorganizovali tiež predstavenie autora prvej knihy o histórii profesionálnych hasičov na Slovensku Ing. Štefana Hronca. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj krst knihy a čitatelia rôznych vekových kategórií mohli besedovať s hasičskými publicistami.
   Na tohtoročnú jeseň pripravili dobrovoľní hasiči pre pracovníkov Malokarpatskej knižnice odborné zamestnanie zamerané na hasenie malých požiarov jednoduchými hasebnými prostriedkami. V rámci zamestnania najskôr vrchný inšpektor DPO SR a predseda DHZ Pezinok-SOU Peter Ronec informoval o zložkách dobrovoľnej i profesionálnej požiarnej ochrany a tiež o povinnostiach fyzických i právnických osôb na úseku ochrany pred požiarmi. Potom, po vyhlásení cvičného poplachu, bola vykonaná inštruktáž a praktické hasenie požiaru ručnými hasiacimi prístrojmi. Do tejto činnosti pod dozorom Bc. Jozefa Číža boli zapojení všetci pracovníci Malokarpatskej knižnice.
   Po ukončení praktického nácviku bolo vykonané vyhodnotenie zamestnania, pričom všetci pracovníci sa kladne vyjadrili o jeho priebehu a získaných vedomostiach. 
 
(pr)
 

Ohodnoťte článok: