Úskalia vykurovacieho obdobia

November 2011 / Prečítané 1396 krát
   Z dlhodobých prehľadov o požiaroch vidno, že zimné obdobie je spojené so zvýšeným počtom požiarov v bytových priestoroch a rodinných domoch. Ich príčinami sú činnosti spojené s vykurovaním a používaním rôznych ohrievacích a vykurovacích telies. Profesionálni hasiči si dovoľujú upozorniť na dôsledné udržiavanie komínov a dymovodov v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola dodržaná protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. Nezanedbávajte pravidelné čistenie a kontrolu komínov v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/ 2007 Z.z. Vždy dbajte na správnu obsluhu vykurovacieho a komínového telesa a odstráňte z ich blízkosti horľavé látky. Pri manipulácii s popolom buďte opatrní. Pri zakurovaní nepoužívajte horľavé kvapaliny ako napr. benzín, lieh, petrolej a pod. Požiare od vykurovacích telies v nemalej miere vznikajú nesprávnou inštaláciou, nesprávnym umiestnením, technickou poruchou a taktiež nesprávnou údržbou. Príčinou vzniku požiaru je i nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí a veľakrát i nesprávna inštalácia dymovodu.
   Keď sa budete riadiť pri používaní spotrebičov týmito radami, predídete vzniku požiaru vo vašom domove a prežijete vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiaru.

 
mjr. Ing. Jarmila Bartošová, OR HaZZ v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: