Juvamen pomáha zdravotne postihnutým občanom

November 2011 / Prečítané 2023 krát
Člen OZ Juvamen, KPC Jozef Veverka s klientami FOTO (mo)   Občianske združenie Juvamen, Komunitné poradenské centrum Pezinok poskytuje bezplatnú poradenskú službu pre občanov so zdravotným postihnutím v regióne mesta Pezinok.
   S pomocou MsÚ Pezinok, nadácie REVIA a sponzorov Západoslovenská energetika a Nábytok Galan sa podarilo na Poliklinike Pezinok vybudovať a prevádzkovať kanceláriu, ktorá slúži pre kontakt s občanmi, ktorým je jej pomoc určená. Kanceláriu využíva na svoje stretnutia i Únia slabozrakých a nevidiacich. Mesačne kanceláriu navštívi niekoľko desiatok klientov.
   Pre každého a zvlášť pre telesne postihnutých občanov je dôležité mať možnosť sa s niekým poradiť a požiadať o pomoc pri riešení situácií, na ktoré mu nestačia vlastné sily. I zdravotne postihnutí spoluobčania chcú byť užitoční, chcú si nájsť prácu a zlepšiť si sociálnu situáciu. OZ Juvamen, KPC preto aktívne vyhľadáva pracovné príležitosti pre telesne hendikepovaných občanov a uskutočňuje pracovné stretnutia so zamestnávateľmi za účelom vytvárania pracovných miest pre občanov so ZP.
   Vďaka aktivitám OZ Juvamen, KPC bolo 14 klientov zamestnaných na trvalý pracovný pomer, 10 klientov pracuje na Dohodu o vykonaní práce a jedna klientka začala podnikať.
Veľkému počtu klientov sme pomohli vypracovať a podať žiadosti na pracovné pozície u zamestnávateľov a teraz čakajú na výsledky výberových konaní, či budú prijatí do pracovného pomeru. OZ Juvamen, KPC taktiež viacerým klientom vybavil aspoň brigády, aby si finančne prilepšili do doby, pokiaľ si nenájdu trvalé pracovné miesto.
   Činnosť občianskych združení len dopĺňa sociálne funkcie štátu a obce. Vďaka dobrej spolupráci s Úradom práce v Pezinku a s Mestským úradom v Pezinku i vďaka ochote nadácie REVIA a sponzorov poskytnúť prostriedky na úhradu nákladov na prevádzku kancelárie sa darí napĺňať ciele, pre ktoré OZ Juvamen, KPC vzniklo – poskytovať bezplatné poradenstvo občanom so zdravotným postihnutím a znevýhodneným obyvateľom regiónu Pezinok.
   Bezplatné poradenské služby poskytujeme denne na adrese: Mestská poliklinika, 2. poschodie, Hollého 2, Pezinok, tel. 033 /6412444.
 
Ing. Ján Matuský, predseda OZ Juvamen

Ohodnoťte článok: